ENIGMA 2


O xogo é o que distingue homes de animais. Para o ser humano todo é xogo, mesmo o coñecemento. A numeración do mundo comeza coa man humana e, con ela, os homes e as mulleres xogan. Nos albores da nosa civilización tamén se xogaba coas proporcións, coas mans e cos números.

De que xogo falamos? Que relación gardan a man humana, a música, o xogo e o secreto mellor gardado dos pitagóricos?

No hay comentarios:

Publicar un comentario