A verdade e A Vida de Pi

A largometraxe de A Vida de Pi invítanos a reflexionar sobre a verdade e o que é ou non real. ¿Cales son os límites? ¿Por qué non había de ser real calquera cousa imaxinada? ¿Cómo podemos saber se algo efímero, como uns feitos, existiron realmente, cando  non hai testigo nin proba empírica que o poida corroborar? En definitiva... ¿Por qué nos custa tanto creer que a historia de Pi fora verídica?

Pode que nada do que damos mesmo por obvio sexa real. Poida que nós non existamos, pode que algún feitos científicos que aceptamos acerca do mundo que o home moderno afirma con convicción coñecer sexan todo proxeccións dos nosos sentidos, interpretadas e melloradas ao longo dos anos a través da tecnoloxía e dos nosos presuntamente perfectos sistemas de deducción e razoamento.

Pensádeo... ¿E se vivísemos na caverna?

Minia Monteagudo Vilavedra 4º ESO

No hay comentarios:

Publicar un comentario