ENIGMA4: O home sen memoria, o home con demasiada memoriaA mente humana é a última fronteira e os recordos que se forman nela son os que a conforman e definen. As  neurociencias, o cine, a psicoloxía, a filosofía, mergulláronse na memoria, investigando e analizando os seus procesos, a súa orixe  física e os seus límites. Nesta  ocasión imos tentar relacionar estes diferentes ámbitos.
 1. Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?
 2. O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria  son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
 3. O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas? 
 4. ¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?
Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado
nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo:
"Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres
desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis sueños son como la
vigilia de ustedes". Y también, hacia el alba: "Mi memoria, señor, es
como vaciadero de basuras".

"Cuando sea razonable considerar el ojo de la mente (o
la imaginación) como un medio y la memoria como un dispositivo de grabación, la
memoria puede ser susceptible de infracción, incluso donde los objetos de su
atención vuelan muy por debajo de la percepción humana." 

Finalmente ¿De quén é o cadro qué  encabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?


50 comentarios:

 1. Paula Masa Ogando 1ºBAC B

  -Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?

  Tras poñer no buscador a combinación do nome de ambos animais, a palabra “cerebro” e a palabra “estudiar”, cheguei á páxina http://www.elmundo.es/salud/Snumeros/97/S261/S261neurologia.html na que lin que o hipocampo ten forma de cabaliño de mar e é o encargado de crear os mapas visuais do cerebro e corresponde tamén á memoria. Seguín buscando nesa liña e cheguei as páxinas http://palabrademedico.blogspot.com.es/2012/11/la-memoria-del-caracol.html e http://www.solociencia.com/biologia/10080904.htm onde atopei a resposta definitiva a esta primeira pregunta. Os caracois e os cabaliños de mar son empregados no estudo da memoria e do funcionamento do cerebro en xeral xa que os seus son moi sinxelos.

  -O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria  son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?

  Para respostar a esta cuestión puxen no buscador “o home sen memoria” e “o home con demasiada memoria”. Así cheguei a tres páxinas. http://www.curiosaweb.com/hombre-sin-memoria/ nesta atopei a historia dun home chamado Clive Wearing que só ten sete segundos de memoria e é coñecido como o home sen memoria. Según esta páxina este home padece o caso máis grave de amnesia anterógrada coñecido e documentado na actualidade. Noutro sitio web http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria fala dun home que ten demasiada memoria, acórdase perfectamente de todo o que lle aconteceu xa que posue unha enfermidade chamada hipermnesia o hipertimesia. Tamén atopei unha páxina na que o título incluía a frase “un home con demasiada memoria”, personaxe que corresponde a un testigo dun crimen, http://www.contextotucuman.com/nota/58427/El_extra .

  -O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas? 

  Tras buscar “memoria humana en el cine” atopei moitas páxinas web entre as cales está http://www.educa.madrid.org/web/ies.laserna.fuenlabrada/filosofia/unidad_didactica_memoria.pdf . Nela atopei dúas películas que tratan os temas nomeados, estás son: Recuerda de Alfred Hitchcock e Memento de Christopher Nolan.

  -¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?

  Unha vez comprobado que poñendo a primeira cita enteira non aparecía nada, optei por escoller só unha parte de esta. Así cheguei a moitas páxinas como http://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso , alí atopei que esta é unha cita pertencente á obra Funes el memorioso de Borges. Este conto trata sobre un home novo cunha memoria prodixiosa especialmente depois dun accidente.

  Tras poñer a segunda cita no buscador cheguei a http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html onde leín que a autora da cita era Garnett. Nela cuestiónase se a grabación dunha obra na memoria e o seu recordo transgriden as leis de propiedade intelectual.

  -¿De quén é o cadro qué  encabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?
  Ao buscar “Dalí”, “memoria” e “cadro” cheguei ao nome de este en páxinas como http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria . O autor do cadro xa o coñecía, feito que me axudou na busca. O título é La persistencia de la memoria, tamén coñecido como Los relojes blandos. Dende o meu punto de vista, o cadro relacionase coa realidade que creamos no noso cerebro, os recordos, como construímos na nosa mente as imaxes. Este cadro pode recordar a un soño. Os reloxos, como a memoria, reblandecéronse co paso do tempo.

  ResponderEliminar
 2. AROA OTERO MIGUÉNS 2º BACH-C

  1.Para poder respostar a primeira pregunta, introducín en Google “caracoles memoria”. Atopei varios artigos, un deles máis claro que o resto. http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/estudio-caracoles-estres-perjudica-memoria-2818553. Os caracois foron o obxecto dun estudo que demostrou o efecto negativo das situacións angustiantes na memoria. Neste estudo, os caracois de estanque eran sometidos a varias situacións estresantes, logo das cales, os animais eran incapaces de recordar o aprendido. Segundo a directora do estudo, os mamíferos responden de xeito semellante aos caracois. Así, as persoas na vida real cando experimentan unha situación traumática, ven alterada de algún xeito a súa memoria.

  Por outro lado, busquei en Google “caballitos de mar y estudios memoria”. Nesta páxina http://www.20minutos.es/noticia/2027272/0/cafeina/mejora-potencia/memoria/ lin que o centro de memoria humano é o hipocampo. Hipocampo en grego significaba hippos=cabalo e kampos=monstro mariño Campe. Pasou á nosa lingua como cabaliño de mar. O hipocampo é unha área do cerebro con forma de cabaliño de mar, onde se conmutan os recordos a curto e longo prazo. Case toda a investigación feita sobre a memoria céntrase nesta zona do cerebro. Para saber algo máis da relación entre o hipocampo e o cabaliño de mar busquei “Hipocampo”. Neste artigo da Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29#Estr.C3.A9s explícase que o nome de Hipocampo doullo o anatomista Giulio Cesare Aranzio, quen atopara grandes semellanzas coa forma do cabaliño de mar. A continuación procurei “memoria caballito de mar” e atopei outro artigo no que se falaba dun experimento referente ao hipocampo no que participaran taxistas londinenses. http://jralonso.es/2011/02/08/historias-de-la-neurociencia-el-caballito-de-mar-de-los-taxistas-londinenses/ Neste artigo, comentábase que o hipocampo é fundamental, xa que cando se atopa danado prodúcense enfermidades coma o Alzhéimer.

  2. Para atopar un caso sobre un home sen memoria, introducín “el hombre sin memoria” en Google. Atopei un artigo sobre unha historia real bastante famosa en elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/03/neurociencia/1259867242.html. Nela relátase como Henry Molaison se someteu a unha complexa operación para acabar cos ataques epilépticos que sufría. A operación acadou este obxectivo, pero pola contra, Molaison esqueceu todo o que ocorrera a partir dese momento. Para o caso sobre o home con demasiada memoria, lembreime da serie de televisión “Imborrable”. A protagonista desta serie padece hipertimesia, é dicir ten memoria autobiográfica e pode lembrar calquera mínimo detalle. A protagonista utiliza esta característica para resolver crimes. Só necesitei buscar “Imborrable” para coñecer o nome específico deste don.

  3. a) Para o caso sobre un trauma psicolóxico ou físico que impida xerar recordos coñezo o exemplo da película: “Todos los días de mi vida”. Nesta película a protagonista sufre un accidente de tráfico polo cal xa non é quen de lembrar moitas das decisións importantes da súa vida. Isto influirá na súa recuperación e en como ela pensa que foi o seu pasado.
  b) Para atopar unha película sobre a implantación de recordos introducín en Google “película implantar recuerdos” e atopei o seguinte artigo no que se falaba sobre “Origen”http://www.medciencia.com/confirmado-si-es-posible-implantar-recuerdos-falsos/. Para coñecer o argumento de “Origen” busquei en YouTube o tráiler da película. Trata sobre un ladrón que utiliza a implantación de recordos a través dos soños para os seus fins, entrando pouco a pouco no subconsciente da vítima.
  c) As películas de Sherlock Holmes son un exemplo da utilización da memoria e da intelixencia para resolver crimes. Holmes é capaz de lembrar detalles indispensables e esclarecedores que axudan na resolución dos misterios.

  ResponderEliminar
 3. Aroa Otero Miguéns 2º BACH-C (CONTINUACIÓN)

  4. a) Para saber de quen era o primeiro texto introducino en Google. Está extraído dun relato chamado “Funes el memorioso” de Jorge Luis Borges. Trata o problema filosófico do soño como eliminador de recordos innecesarios e da análise da linguaxe. Ao ler o relato, hai un parágrafo onde se menciona a Locke e os seus postulados sobre as relacións entre o pensamento e a linguaxe. Funes sofre hipermnesia e era incapaz de abstraer e de xeneralizar. Polo tanto tampouco podía establecer relacións de similitude entre as cousas.

  b) O segundo texto tamén o puxen no buscador e atopei o seguinte artigo http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html, no cal se explicaba que era unha carta pública enviada pola artista Joy Garnett ao físico Robert Hovden. Este texto trata o problema filosófico da consideración da memoria como un medio polo cal os dereitos de autor se poden infrinxir. É dicir, a consideración de calquera tipo de gravación ou de rexistro como un quebrantamento da lei, incluso si non somos quen de percibilo. O enigma neste caso sería descubrir cales son os límites da protección dos dereitos de autor, xa que unha vez que se publica unha creación xa pertence á memoria colectiva da sociedade.

  5. Este coñecido cadro chámase “A Persistencia da Memoria” e foi pintado por Salvador Dalí. A resposta á relación que garda ca memoria atopeina na seguinte páxina http://marisolroman.com/2011/09/06/la-persistencia-de-la-memoria-1931/. Para Dalí o tempo era relativo e persoal; polo tanto, representa diferentes horas nos reloxos. Así a medida que pasa o tempo e a vida vai cara o seu fin (coma os reloxos), a memoria persiste ata a morte, momento no que tamén se acaba. Logo de albergar moitos recordos terminará derreténdose coma os reloxos. O único que perdura é o exterior ou no caso do cadro a paisaxe.

  ResponderEliminar
 4. LÍA GÓMEZ DOMÍNGUEZ- 1ºBACH A (Parte segunda dado que non me deixa subir todo o texto dunha soa vez)

  (segue do anterior post)

  O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas?

  • Na película “50 primeras citas” (Columbia, 2004), Lucy é unha rapaza que debido á un accidente, cada mañá volve a olvidar todo o sucedido dende o accidente, polo que cada día volve a ser o mesmo (5).

  • Na película “Desafío Total” (Carolco, 1990), Duglas Quaid vive unha vida ficticia implantada na súa memoria pero continuas visións e sonos lévanlle a unha carreira para atopar solución (6).

  • En la película “X Men” (Marvel, 2000), o profesor Charles Xavier ten unha memoria eidética que utiliza contra todos aqueles que queren delinquir e atacar aos humanos ou aos mutantes (7).

  ¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os (dous) textos seguintes e quén o autor en cada caso?

  O primeiro texto pertence a Jorge Luís Borges na súa obra “Funes el memorioso”,onde se trata da extraordinaria memoria que garda todos os feitos independentemente do seu valor (8)

  O segundo texto pertence Joy Garnett quen remite unha carta pública ao científico Robert Hovden criticando o copywrite ao mesmo tempo que a desprotección dos dereitos de autor (9).

  ¿De quén é o cadro qué encabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?

  O cadro que encabeza esta entrada chámase “La persistencia de la memoria”, tamén coñecido como “Los relojes blandos” pintado por Salvador Dalí pintado no ano 1931. A relación que ten este cadro coa memoria é que no cadro trátase de reflexar que o tempo, o espazo, e os recordos non perduran, e cambian como as formas reblandecidas que amosan as formasno lienzo (10).

  Proceso que seguí para obter a solucións foi o seguinte:

  Consultei diversas fontes no internet. Estas foron as seguintes:

  1. http://palabrademedico.blogspot.com.es/2012/11/la-memoria-del-caracol.html
  2. http://jralonso.es/2011/02/08/historias-de-la-neurociencia-el-caballito-de-mar-de-los-taxistas-londinenses/
  3. http://www.abc.es/20091204/ciencia-tecnologia-biologia-neurociencia/cerebro-hombre-memoria-desvela-200912041811.html
  4. http://www.quo.es/ser-humano/el-hombre-con-mas-memoria
  5. http://www.filmaffinity.com/es/film335887.html
  6. http://www.filmaffinity.com/es/film992611.html
  7. http://www.filmaffinity.com/es/film763429.html
  8. http://www.literatura.us/borges/funes.html
  9. http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html
  10. http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria

  Tamén falei sobre algunhas das cuestións cos meus pais, que traballan no ámbito da ciencia, e con outros familiares, que traballan no ámbito da literatura.

  ResponderEliminar
 5. sergio 1 bach A ; en los textos intenta explicar que cuanto mas intentes recordar un recuerdo, puedes de alguna forma variarlo hasta que no lo puedas recordarlo tal y como se pudo llevar a cabo.En referencia al caracol y al hipocampo, nos referimos que en momentos necesitados, recordamos mejor las cosas.

  ResponderEliminar
 6. Carlos Furelos Gutián 1ºBach B

  1.Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?
  Empezando por las caballitos de mar, podemos decir que su relación con el estudio de la memoria humana se debe principalmente a que el nombre científico del caballito de mar es "hippocampus", y si observamos la estructura cerebral de un ser humano veremos que hay una parte denominada igual hipocampo (debido a que su forma es semejante a la del caballito de mar, e aquí esta relación), el cual se encarga de almacenar la memoria explícita, episódica y espacial.
  Y atendiendo a los caracoles, puedo decir que estos se relacionan con el estudio de la memoria humana, debido a que existe una especie de caracol denominado Aplysia, el cual posee unos mecanismos cerebrales muy semejantes a los del ser humano (así como la memoria) y ha sido indispensable para la realización de grandes avances en el estudio de nuestra actividad cerebral.
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron:
  -http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/11_ventriculos_laterales_archivos/Page414.htm (información hipocampo)
  -http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neuronal (información sobre el Aplysia)

  ResponderEliminar
 7. Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B
  Respuesta primera pregunta:
  1.Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?
  Empezando por las caballitos de mar, podemos decir que su relación con el estudio de la memoria humana se debe principalmente a que el nombre científico del caballito de mar es "hippocampus", y si observamos la estructura cerebral de un ser humano veremos que hay una parte denominada igual hipocampo (debido a que su forma es semejante a la del caballito de mar, e aquí esta relación), el cual se encarga de almacenar la memoria explícita, episódica y espacial.
  Y atendiendo a los caracoles, puedo decir que estos se relacionan con el estudio de la memoria humana, debido a que existe una especie de caracol denominado Aplysia, el cual posee unos mecanismos cerebrales muy semejantes a los del ser humano (así como la memoria) y ha sido indispensable para la realización de grandes avances en el estudio de nuestra actividad cerebral.
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron:
  -http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/11_ventriculos_laterales_archivos/Page414.htm (información hipocampo)
  -http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neuronal (información sobre el Aplysia)

  ResponderEliminar
 8. Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B


  Respuesta segunda pregunta:
  2.O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
  Atendiendo al caso del hombre que tenía demasiada memoria, puedo decir antes de nada que los estudios han diagnosticado esta capacidad con el nombre de "hipertimesia" , esta es un trastorno psicopatológico de la memoria consistente en el aumento de la función de evocación, la cual permite que las personas afectadas por este síndrome poseen una memoria autobiográfica superiores decir que pueden recordar hasta el más mínimo detalle. Un caso real de este síndrome lo tenemos en el producido en California, donde los investigadores de la Universidad de California en Irvine - Elizabeth Parker, Larry Cahill y James McGaugh estudiaron este síndrome en una mujer identificada sólo por las iniciales "AJ" (que más tarde reveló su identidad como Jill Price, de Los Ángeles, en un libro publicado el 9 de mayo de 20088 ), cuya memoria se caracteriza como "sin pausa, incontrolable, y automática". Esta mujer se dió cuenta de los cambios básicos en su memoria en 1974, cuando tenía ocho años. A partir de 1980 al parecer puede recordar todos los días.
  Atendiendo al caso del hombre que tenía muy poca memoria puedo decir que se a diagnosticado otro síndrome denominado "enfermedad Huntington", esta es un trastorno cerebral neurodegenerativa progresiva, la cual provoca problemas en la memoria, secuenciación, capacidad de aprendizaje además de otros trastornos cerebrales.Un caso real de este síndrome lo podemos ver cada año en Europa, Norteamérica y otras partes del mundo la cual provoca miles de afectados (la zona donde más sufren este síndrome es la región de la Costa Occidental del Lago de Maracaibo - Estado Zulia, en Venezuela.
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron:
  -http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertimesia-(enfermedad de hipertimesia)
  -http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Huntington
  -http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000770.htm (ambas ds ultimas con información sobre la enfermedad de huntington)

  ResponderEliminar
 9. Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B

  Respuesta tercera pregunta:
  3.O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas?
  El nombre de una película que tenga que ver con la incapacidad de generar recuerdos por un trauma psicológico o físico, es por ejemplo la película "Recuerda" de Alfred Hitchcock.
  Y el nombre de una película que trate a implantación de recuerdos ficticios que alteran la personalidad e a importancia de una memoria hiperdesenvolvida en la investigación criminal, es "El cuerpo" de Oriol Paulo.
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron por vías de información propias.

  ResponderEliminar
 10. Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B


  Respuesta cuarta pregunta:
  4.¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?
  El primer texto es del escritor argentino Jorge Luis Borges, y el problema filosófico respecto a la memoria es la incapacidad de borar cualquier recuerdo de la mente del protagonista debido a que padece Hipertimestia.
  El segundo texto lamentablemente no pude encontrar información al respecto
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron:
  http://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso-(información sobre el primer texto)

  ResponderEliminar
 11. Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B

  Respuesta última pregunta:
  ¿De quén é o cadro qué encabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?
  El cuadro que aparece al principio de las cuestiones es "La persistencia de la memoria", conocido también como "Los relojes blandos" es un famoso cuadro del pintor español Salvador Dalí pintado en 1931. La relación que guarda con la memoria es que los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo (es decir se van muriendo poco a poco, se resienten).
  Las páginas que visité para la obtención de información fueron:
  -http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria-(información sobre el cuadro)

  Carlos Furelos Guitián, alumno Filosofía 1ºBach B

  ResponderEliminar
 12. Oscar Dosil Gaciño5 de marzo de 2015, 8:19

  1.- Porque el caracol tiene un cerebro relativamente pequeño y la mayoría de las investigaciones muestran que poseen pensamiento asociativo, basado en el condicionamiento y las experiencias.
  (Buscar Google: Anatomía caracol y abrir http://www.caracolpedia.com/anatomia-caracol/ )
  Además el hipocampo tiene la forma de un caballito de mar o de la concha de un caracol
  2.- La expresión tener poca memoria no es del todo correcta, ya que los recuerdos se almacenan por igual, lo que cambia es la capacidad para recuperarlos.
  ( http://www.ayuda-psicologia.org/2008/08/memoria-y-recuerdos.html y razonamiento propio )
  3.- En Memento de Christopher Nolan, Leonard, quien sufrió un trauma cerebral que le causó amnesia anterógrada, es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, sin embargo, posee memoria sensorial y recuerda cómo realizar las acciones cotidianas.
  ( http://es.wikipedia.org/wiki/Memento#Argumento )
  En Dark City de Alex Proyas, John Murdoch se despierta solo en un extraño hotel y comprueba que ha perdido la memoria y es perseguido como el autor de una serie de sádicos y brutales asesinatos. Mas tarde descubre un submundo habitado por unos seres conocidos como "los ocultos" que tienen la habilidad de adormecer a las personas y alterar a la ciudad y a sus habitantes.
  ( http://www.filmaffinity.com/es/film144063.html )
  En la serie de televisión John Doe, John Doe, un hombre que no recuerda nada de su vida desde que se despertó desnudo en una pequeña isla en la costa de Seattle. Sin embargo, su cabeza contiene aparentemente todos los datos conocidos de cualquier materia. Habla cualquier lengua, resuelve problemas científicos y ayuda a la policía a resolver sus casos ya que sus conocimientos son infinitos
  ( http://es.wikipedia.org/wiki/John_Doe_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29 )
  4.- Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: "Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis sueños son como la vigilia de ustedes". Y también, hacia el alba: "Mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras". - Frase de Jorge Luis Borges
  ( Buscar en Google la frase y abrir http://www.literatura.us/borges/funes.html )
  "Cuando sea razonable considerar el ojo de la mente (o la imaginación) como un medio y la memoria como un dispositivo de grabación, la memoria puede ser susceptible de infracción, incluso donde los objetos de su atención vuelan muy por debajo de la percepción humana." - Garnett mandó a Hovden una irónica carta para burlarse de la pirateria
  ( http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html )
  •CUADRO:
  Este cuadro se titula La persistencia de la memoria, conocido también como Los relojes blandos del pintor español Salvador Dalí.
  ( Buscar en Google : Cuadro relojes )

  Oscar Dosil Gaciño 1º Bach A

  ResponderEliminar
 13. MANUEL SEBE MOSQUERA7 de marzo de 2015, 5:14

  MANUEL SEBE MOSQUERA 1-bac A:

  RESPOSTA CUESTION 1: Os caracois e cabaliños de mas son referentes no estudo da memoria porque os seus mecanismos neuronales son parecidos a dos humanos. -resposta encontrada en http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Kandel tras buscar na rede “los caracoles y caballitos de mar y su referencia en el estudio de la memoria”

  RESPOSTA CUESTION 2: Existe un home cunha memoria extraordinaria chamado Rick Baron ca capacidade de recordar toda a sua vida- resposta encontrada en https://www.youtube.com/watch?v=9LNgi6z4faY tras procurar en youtube “el hombre con la memoria mas asombrosa del mundo” E o caso oposto, a menos capacidade de memoria pertence a clive wearing, que so pode recordar 7 segundos antes de olvidalo todo. –resposta encontrada en https://www.youtube.com/watch?v=5sPvSJD8PyE , apareceu en recomendados tras búsqueda de “hombre con la memoria mas asombrosa del mundo”

  RESPOSTA CUESTION 3: A incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico: Escollo a película de dear John que aínda de tratar dunha historia de amor, en segundo plano, sale o pai do protagonista sufriendo un transtorno psicoloxico parecido o autismo, e non e capaz de recordar cousas como a infancia do seu fillo na sua totalidade. A implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade: Escollo a película de desafío total. A importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal: Escollo a película de sherlock Holmes ou Lucy. –escollin estas películas porque eu xa as vín-

  RESPOSTA CUESTION 4: O primeiro di que si non dormes, nunca poderas os recordos da mente, escrito por Jorge Luis Borgues –resposta encontrada tras copiar o texto no buscando e entrar na páxina: http://www.literatura.us/borges/funes.html . O segundo é unha carta Garnett mandou a Hovden na que utilizaba un formato similar ao de unha queixa formal por infracción de dereitos de autor. –resposta encontrada tras copiar o testo na rede e entrar en http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  REPOSTA CUESTION 5: É un cadro de Salvador Dalí que compara os reloxos co envellecemento da memoria. –resposta que eu xa coñezo de clase-

  ResponderEliminar
 14. Juan Mauriz González

  1.- O hipocampo, unha das partes do crebreo, ten forma parecida a dun cabaliño de mar ou dunha cuncha de caracol. (Os cabaliños de mar tamén son chamados hipocampos de mar) http://fotos.lahora.com.ec/cache/5/5c/5cd/5cdb/la-importancia-del-hipocampo-20120919093408-5cdb65695e206a3f745b8d18366aae3a.jpg

  2.- Como persoa con moita memoria, ocúrreseme como caso real William James, quen puido aprender 1 idioma entero en un dia, e xa falaba 9 idiomas con 10 anos. Como caso con pouca memoria, Dori, o pez de Buscando a Nemo https://www.youtube.com/watch?v=zSBiwXxzeRE (William James)
  http://nuclearfootprints.com/wp-content/uploads/2012/02/dori.jpg (Dori)

  3.- No caso de estar incapacitado de zerar recordos por un problema está memento, unha pelicula na que o protagonista non pode crear novos recuerdos a partir dun accidente. Este home tatúase pistas para atopar ao asesino da sua muller, ademais de sacar fotos e tomar notas para acordarse das cousas
  -No caso da implantación de recordos ficticios, a película Desafío Total, onde en un mundo futuro unha empresa é capaz de facer que os soños das persoas poidan ser recordos reais.
  -No último caso, ocúrrenseme casos de series como el Mentalista, Sherlock Holmes, o Dexter

  4.1- Planteado por Jose Luis Borges en el libro "Funes el memorioso", en el que un personaje, Irineo, tien ela capacidad de medir el tiempo con la mente. Irineo sufre un accidente, y queda herido, y sus habilidades mentales se potencian. http://redh-udemm.blogspot.com.es/2013/12/analisis-del-cuento-funes-el-memorioso.html

  4.2- Es una carta enviada a Gammet como burla a la piratería digital. http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  5. El cuadro pertenece a Salvador Dalí, y se titula "La persistencia de la memoria" y compara cómo se reblandece la memoria con el paso del tiempo http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria

  ResponderEliminar
 15. (...) Os caracois e os cabaliños de mar, (...) teñen capacidade de adaptación ao medio e iso é o que se lles fomentará na busca do inicio e do descubrimento dos mecanismos da memoria.
  Nesas investigacións precísanse animais con sistemas simples e células grandes como o son eles. (...)Tras os experimentos, poderíase ver perfectamente, posto que son animais pequenos, os cambios de tamaño e aspecto que presentou o cerebro debido ás novas unións de sinapse que creou a aprendizaxe e a memoria, cuxo maior responsable é o hipotálamo.

  (...)
  Pero, como sería realmente atoparte nos extremos da memoria en tanto que a teñas totalmente desenvolta, ou que non poidas aceptar ningún recordo?

  Un exemplo moi recente e bo para comezar é Lucy. Neste filme plásmase o que equivalería a un aumento da nosa capacidade cerebral e por tanto a unha maior memoria. Scarlett Johansson vese obrigada a pasar droga para unha mafia coreana. Para iso introdúcenlle na barriga dita bolsa que entra en contacto co seu organismo provocándolle que use, pouco a pouco, maior parte do seu cerebro
  No caso real da carencia de memoria non se precisa acudir ao ficticio, posto que é unha enfermidade moi desenvolta entre a xente anciá ou adulta na actualidade. (...)
  En primeiro lugar, a incapacidade de xerar recordos despois dun trauma psicolóxico ou físico. Nesta opción pode haber dúas opción máis destacadas:
  En Memento o protagonista, Leonard (interpretado por Guy Pearce) sufre un trauma cerebral que lle imposibilita crear novos recordos (amnesia anterógrada). Como solución, crea un sistema para evitar o esquecemento a base de fotos.
  En 50 primeiras citas a protagonista, Lucy Whitmore sufre tamén amnesia anterógrada por un accidente de tráfico. Un biólogo mariño a coñece nun bar e xorde unha boa relación. Así como este biólogo descobre que Lucy non pode crear recordos novos, intenta conquistala durante en 50 citas que para ela foron todas como a primeira.

  No eido da investigación criminal é común atopar a unha compoñente que posúa unha memoria desenvolta que favoreza o traballo. Un exemplo é a saga Millenium. Nela, un periodista, é acusado e multado por difamación, o que o deixa en quebra. Un ancián poderoso recorre nese momento aos seus servizos pretendendo que descubra o asasino da súa sobriña ca axuda dunha hacker con gran memoria fotográfica.

  Para rematar, o mundo cinematográfico tamén plasmou alteracións da memoria para conseguir un cambio de conduta e personalidade. Este nó argumental o podemos ver no filme Inception (Orixe), onde un ladrón especializado en procedementos de extracción ten a oportunidade de redimirse dos seus cargos cun último traballo: Un rapaz a piques de herdar a riqueza do seu pai moribundo. A misión consistirá na introdución de recordos falsos co fin de que o protagonista poida redimirse.

  A primeira peza filosófica pertence a Borges, neste relato cóntase a historia de Funes, un rapaz que ao caer dun cabalo adquire unha memoria prodixiosa. No interior deste conto agóchase unha metáfora conectada co insomnio (...) que lle impide eliminar o exceso de información da súa cabeza, obtendo a capacidade de recordar todo o que lle pasou nun día enteiro.

  No eido do segundo fragmento, o problema que se presenta é a carencia de veracidade da memoria se usamos a imaxinación como medio para obter recordos. Deste xeito, considérase á imaxinación o ollo da mente por ser ela quen da pé e forma a moitos dos procesos do entendemento. Mais non é importante do mesmo xeito no eido da memoria, pois algo que adquirimos e codificamos a partir da imaxinación non vai ser certamente verdadeiro e por tanto crearemos recordos menos valiosos que os percibidos polas percepcións físicas, dos sentidos, que representan, aínda que non totalmente, a realidade.

  Finalmente, o cadro que atopamos encabezando o enigma pertence a Salvador Dalí. A súa conexión ca memoria pode comezar co mesmo título: A persistencia da memoria. Pretende representar a degradación da mesma co paso do tempo, sendo os reloxos suxeito de metáfora.

  ResponderEliminar
 16. ENIGMA 4: O home sen memoria, o home con demasiada memoria  1.

  Estes dous animais son importantes referentes no estudo da memoria.  No caso do cabaliño de mar, cabe dicir que o cerebro conta cunha estrutura que xoga un rol fundamental nas capacidades cognitivas como a memoria, ao que o científico italiano Julio Caesar Aranzi no século XIX decidiu chamar hipocampo pola forma semellante que esta estrutura posúe con este animal, o cabaliño de mar ou hipocampo.  No segundo caso, o caracol xogou un rol salientable na neurociencia dende dúas perspectivas:  En primeiro lugar, someteuse a unha especie de caracois, os Aplysia, ao aprendizaxe entre a asociación dunha descarga eléctrica e unha sinal que indica a aparición deste estímulo eléctrico nocivo. Deste xeito, o caracol aprendía a retirar a cola antes da descarga. Posteriormente, realizábanselle diseccións a estes caracois e comprobábanse as neuronas antes e despois da aprendizaxe, descubrindo cambios significativos nas sinapses. Eric Kandel concluíu con este experimento como se codificaban os recordos mediante un proceso de potenciación a largo prazo. Cada vez que dúas neuronas se disparan xuntas, fortalécese o seu enlace e co tempo quedan permanentemente ligadas formándose un determinado recordo ou memoria.  Por outro lado, realizouse outro experimento con outra especie de caracois, nestes caso cos Lymnaea stagnalis, que consistía en deixalos expostos en auga con baixo contido en calcio, o cal precisan para o crecemento das súas cunchas. Ao cabo dun tempo, observouse que a súa capacidade para formar recordos a largo prazo se vía enormemente reducida. Con isto, demostrouse que o estres ambiental ten incidencias sobre a memoria, bloqueándoa ou reforzándoa.  2.  v Caso dun home sen memoria:  Henry Molaison, coñecido durante anos como o paciente H.M. pola súa insistencia de permanecer no anonimato, foi intervido por un neurocirurxián en 1953, cando tiña 27 anos, para rematar cos seus ataques de epilepsia. Na operación, o médico extirpoulle unha pequena parte do cerebro, na que ía incluída a maior parte do hipocampo e a corteza do parahipocampo. As consecuencias da operación deixárono marcado de por vida, posto que aínda que Henry superou a epilepsia, as secuelas da intervención convertérono nunha especie de ‘’prisioneiro do presente’’, incapaz de xerar novos recordos. Así pois, os médicos que o visitaban sorprendíanse cando, ao saír un intre e volver entrar na habitación, Henry lles falase como se os acabase de coñecer.  O seu caso foi obxecto de estudo durante moitos anos e serviu para determinar o importante papel do hipocampo na fixación da memoria e na creación de novos recordos.  v Home con demasiada memoria:  Houbo varios casos como o de Brad Williams, coñecido como o ‘’home de Google’, pero o máis célebre foi o do periodista ruso Robert Shereshevsky.  A súa capacidade foi descuberta nunha reunión de periodistas na cidade de Moscú cara os anos vinte, cando o director se aproximou a el para reclamarlle a súa actitude de desinterese ao non velo tomar nota do que se expuxera durante o discurso, mais o mozo simplemente respondeu que non precisaba apuntar nada, senón que recordaba todo o que o home dixera. Para probalo, comezou a repetir palabra por palabra todo o exposto na reunión, coa mesma entoación e as mesmas pausas, ante o semblante abraiado do director. Tras este episodio, Shereshervsky decidiu contactar co reputado neurólogo Alexander Romanovich Luria, que estudou o seu caso durante trinta anos. Nas sesións, o periodista era capaz de recordar cifras, fórmulas matemáticas complexas e poemas noutros idiomas.  A esta sorprendente habilidade cómpre engadirlle a sinestesia que padecía Shereshevsky, un trastorno que o levaba a mesturar os sentidos, polo que asociaba as cores e os sabores ás palabras. Isto servíalle de grande axuda á hora de recordar datos e situacións, pero tamén lle impedía levar a cabo outras actividades cotiás como manter o fío dunha conversa ou afrontar unha elección.

  ResponderEliminar
 17. 3.

  v Implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade:  Abre los ojos (1997)  É unha película hispano-franco-italiana dirixida por Alejandro Amenábar. Nela, amósase o entrecruzamento entre o plano dos soños e a realidade. A relevancia do filme foi tal, que chegou a ser comparada coa obra de teatro barroca La vida es sueño, de Calderón de la Barca.  A película preséntanos a César, un mozo atractivo e adiñeirado que observa como a súa vida cambia completamente tras un accidente, no que se lle desfigura o rostro. Pola incapacidade a afrontar a súa nova situación, o protagonista decide suicidarse a través dunha empresa que o conxela e o fai vivir un pesadelo que el mesmo crea e do que só poderá escapar volvéndose a suicidar. Así, volvería de novo ao mundo real, agora transcorridos cen anos, no que a tecnoloxía sería capaz de reconstruír a súa cara e mesmo resucitar aos mortos.  Amenábar pretende reflexar a influencia dos soños en nós mesmos e como podemos chegar a relacionalos coa realidade, até chegar ao punto de crer que os estamos vivindo realmente.  v Incapacidade de xerar recordos por un trauma psicolóxico ou físico:  Todos los días de mi vida (2012)  É un drama romántico que narra a historia de Leo e Paige, un matrimonio feliz no que as súas vidas sofren un cambio estrepitoso tras sufrir un accidente de tráfico, no que Paige perde a memoria. Ao espertarse, a moza non recorda nada da súa vida, nin sequera ao seu marido, polo que este se verá motivado a conquistar de novo á súa muller e devolverlle tódolos seus recordos.  v Importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal:  NAVY: Investigación criminal  Unha das personaxes da serie criminolóxica estadounidense NAVY, a axente especial Ziza David, posuía unha memoria fotográfica moi desenvolvida, o que lle permitía, por exemplo, debuxar de forma exacta e precisa un mapa que vira previamente.  4.  Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado
  nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo:
  "Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres
  desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis sueños son como la
  vigilia de ustedes". Y también, hacia el alba: "Mi memoria, señor, es
  como vaciadero de basuras".  O texto é de Borges, do conto Funes el memorioso,recollido na obra Ficciones (1944). Nela, o autor trata, a <>.  O protagonista da obra, Funes, sufre de hipermnesia, un síntoma do síndrome do sabio, que lle permite almacenar unha enorme cantidade de recordos, como el mesmo afirma: ‘’Máis recordos teño eu que os que tiveron homes dende que o mundo é mundo’’. Era capaz de recordalo todo e para el, cada percepción que tiña era unha característica única e inesquecible, como se indica nunha das pasaxes do relato: ‘’Non só lle custaba comprender que o símbolo xenérico de <> abarcase tantos individuos dispares de diversos tamaños e diversa forma; molestáballe que o can das tres e catorce (visto de perfil) tivera o mesmo nome que o can das tres e cuarto (visto de frente)’’. Funes empregara esta capacidade para crear un complicado e absurdo sistema de numeración para a serie natural dos números, no que a cada número lle era atribuída unha cousa. Sen embargo, o proxecto foi rexeitado pola interminable labor que supoñía.  Así, o autor sostiña que Funes tiña memoria, pero carecía de capacidade de pensamento.  Funes el memorioso eríxese como un canto aos postulados do filósofo inglés John Locke e de maneira menos directa á obra de Friedrich Nietzsche.

  ResponderEliminar
 18. "Cuando sea razonable considerar el ojo de la mente (o
  la imaginación) como un medio y la memoria como un dispositivo de grabación, la
  memoria puede ser susceptible de infracción, incluso donde los objetos de su
  atención vuelan muy por debajo de la percepción humana."  Este fragmento é da pintora e escritora estadounidense Joy Garnett, coñecida pola súa técnica de apropiación de imaxes dos medios de comunicación, que logo recrea nas súas pinturas.  O texto pertence a unha carta irónica que a escritora redactou ao investigador Robert Hovden por empregar unha das súas pinturas (baseada na fotografía da guerrilleira palestina Laylah Kaled) nunha exposición científica, na que se incitaba á ética da copia, o plaxio e á crítica da propiedade intelectual e das incoherencias dos dereitos de autor. Así mesmo, Hovden quixo presentar coa exposición a seguinte reflexión: cando unha obra de arte é copiada, enmarcada e exhibida publicamente, pero no se pode ver nin interpretar, que queda do artista?  5.  O cadro titúlase La persistencia de la memoria, do artista catalán Salvador Dalí.  É un cadro surrealista que nos presenta unha alegoría entre os reloxos brandos, representados na pintura, e a memoria, pois ambos decaen co tempo.  Bibliografía  Para a elaboración deste traballo, empreguei as seguintes páxinas web:  Pregunta 1:  http://palabrademedico.blogspot.com.es/2012/11/la-memoria-del-caracol.html  http://es.wikipedia.org/wiki/Hippocampus  http://circuitoaleph.net/2011/11/02/el-hipocampo-del-cerebro-juega-un-rol-fundamental-en-la-memoria-revela-nuevo-estudio/  Pregunta 2:  http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/el-caso-del-paciente-h-m-vuelve-a-sacudir-la-neurociencia_80r875cZKog037CwaFw7C3/  http://makingofezine.com/2014/02/13/hipermnesia-el-tormento-de-poder-olvidar/

  Pregunta 3:  http://es.wikipedia.org/wiki/Abre_los_ojos_(pel%C3%ADcula)  http://html.rincondelvago.com/funes-el-memorioso_jorge-luis-borges.html  http://es.wikipedia.org/wiki/The_Vow  http://es.wikipedia.org/wiki/NCIS_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29  Pregunta 4:  http://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html  http://en.wikipedia.org/wiki/Joy_Garnett  Pregunta 5:  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  Alejandra Núñez Amado, 2º Bacharelato A

  ResponderEliminar
 19. Daniel Chenel Cea 1ºBACH A

  Los caracoles y los caballitos de mar son dos animales referentes en el estudio de la memoria ¿Podrías explicar por qué?
  Son referentes a memoria debido a que o hipocampo ten a mesma forma ca un cabaliño de mar,cerca del encontrase o Ventrículo cerebral que parte del ten forma de caracol.

  http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo_cerebral
  http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29

  O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
  Clive Wearing é un un director de orquesta que debido a un herpes sufríu lesions no hipocampo.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Clive_Wearing
  Solomón Shereshevski,un periodista ruso.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Solom%C3%B3n_Shereshevski
  http://www.quo.es/ser-humano/el-hombre-con-mas-memoria

  O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas?
  A amnesia e a incapacidade de xerar recordos, entonces busquei en google “Anemsia + Película” tratase na pelicula Memento(http://es.wikipedia.org/wiki/Memento), unha pelicula do ano 2000.
  O primeiro que me ven a mente cando pon investigación criminal no cine é ,o gran xenio na investigación criminal ,Sherlock Holmes que se podería decir que te unha gran memoria para a investigación.

  ¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?

  A. Para atopalo busquei o texto en google atopei que o autor é o filosofo arxentino Jorge Luis Borges, e di que se non dormes os recordos non se poden eliminar.

  http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges

  B.Busquei en google a cita e atopei (http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html) donde pon que esto e parte da carta (http://newsgrist.typepad.com/files/cd-for-robert-hovden-2014.pdf) que mandou Joy Garnett a Robert Hovden,respecto a os dereitos de “copyrigth”


  ¿De quén é o cadro qué encabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?

  El cuadro es La Persistencia De La Memoria de Salvador Dalí,para atopalo utilizei a ferramenta de buscar imaxes en google e deume como resultado a entrada da Wikipedia de La persistencia de la memoria, na cal poñía que o autor da obra era Salvador Dalí
  A relación e que os Reloxos como a memoría reblandeceronse co paso do tempo.

  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria

  ResponderEliminar
 20. http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?postid=562

  ResponderEliminar
 21. 1. El caballito es referente en el estudio de la memoria debido a su semejanza con el hipocampo, localizado en el interior de la parte medial o interna del lóbulo frontal, bajo la superficie cortical. La forma de caballito de mar es típica de primates, pero en otros mamíferos tiene formas variadas, como la del plátano.


  2. Clive Wearing, un músico, compositor, cantante tenor y pianista. No posee memoria de corto plazo más allá de los 7 segundos: caso más grave de amnesia anterógrada conocido actualmente, razón por la que se lo ha llamado “El hombre sin memoria”. El 27 de Marzo de 1985, Clive salió de su casa a dar un paseo y no volvió esa noche. Los últimos días había estado con fiebre y malestar, por lo que su esposa, Deborah, se preocupó mucho y salió a buscarlo. Logró encontrarlo en la jefatura de policía local, pero él parecía perdido y no recordaba donde estaba, qué había hecho ni quién era. Había sufrido una encefalitis, producto de un herpes simple tipo 2 que había contraído recientemente. Esta encefalitis, si bien fue controlada y poco después curada, tuvo un impacto aparentemente irreversible en el hipocampo de Clive.
  http://www.curiosaweb.com/hombre-sin-memoria/
  https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y

  El primer caso descrito del síndrome de hipermnesia es el de Jill Price, una mujer que recuerda cada momento de su vida desde los ocho años. Desde entonces, James McGaugh, de la Universidad de California en Irvine, el mayor experto en este síndrome, ha comprobado la existencia de otros 13 casos. Entre ellos, el de la violinista Louise Owen y el de la actriz estadounidense Marilu Henner, que confesó recordar toda su vida desde que tenía 11 años en el programa de la CBS 60 minutos.
  Imborrable es una serie que cuenta la historia de una ex policia hipermnésica, que utiliza esta habilidad, naturalmente, en su trabajo.

  http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria


  3. La incapacidad de generar recuerdos por un trauma psicológíco o físico lo vemos en la pelicula “Recuerda” de Alfred Hitchcock
  http://www.filmaffinity.com/es/film403198.html

  La implantación de recuerdos ficticios que alteran la personalidad se puede observar en la pelicula Desafio Total de Paul Veroheven
  http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Recall

  La importancia de una memoria hiperdesenvuelta en la investigación criminal aparece en la serie de televisión “Imborrable”
  http://www.filmaffinity.com/es/film170451.html

  4. El primero de lo textos pertenece al autor argentino Jose Luis Borges. Es un fragmento de un breve relato titulado “Funes el memorioso” . En él se trata el problema filosófico de la percepción a través de los sentidos. Hace referencia también a la infinita capacidad de la memoria. Puede aludir a la crítica de Hume sobre la substancia pensante de Descartes (alma). El filosofo niega la existencia de un alma o ente espiritual que prevalece en el tiempo y que nos hace tener conciencia de nosotros mismos, diciendo que esto no es más que un engaño de la memoria, la cual en su infinita capacidad nos confunde.

  http://www.literatura.us/borges/funes.html


  El segundo texto se trata de una carta que Joy Garnett le mandó al artista Hovden sobre la piratería desde un punto de vista irónico ya que la supuesta infracción se ha producido con obras plagiadas a una escala 500 veces inferior a la que puede percibir el ojo humano. En este texto lo que se hace es aplicar la memoria a un tema tan actual como es la piratería.

  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  5. El cuadro que encabeza este enigma se trata de una obra del pintor surrealista Salvador Dalí titulada “La persistencia de la memoria”, es una de sus obras más conocidas y admiradas pintada en 1931. Se representa el paso del tiempo y lo que prevalece tras este en la memoria, mediante el deterioro y reblandecimiento de los relojes,
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  Manuel Beiro Moreda 1ºBach B

  ResponderEliminar
 22. Beatriz Adán Barrientos8 de marzo de 2015, 12:55

  1.Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?

  Os comportamentos relacionados coa memoria e as grandes neuronas no cerebro son facilmente observables nestas especies. Ademais, os caracois e cabaliños de mar responden a acontecementos estresantes dunha maneira similar á dos mamíferos, polo que é moi útil para estudar a aprendizaxe e a memoria nos seres humanos. Os seus procesos moleculares e celulares son sorprendemente similares ao cerebro dos seres humanos, a pesar de ter moitísimas menos neuronas. 
  Estas especies presentan un sistema nervioso con varias vantaxes: 
  -Teñen un reducido número de células nerviosas: arredor de vinte mil (mentres que os mamíferos posúen un billón de células). 
  -Moitas destas células son observables a simple vista, o que facilita o seu seguimento no tempo.
  -A maioría das células son facilmente identificables pola súa función e permiten a inxección de moléculas marcadas, o cal deu inicio ao estudo molecular da transdución de sinais en células nerviosas.

  Deste modo, o estudo en caracois e cabaliños de mar se converteu na clave para varios descubrimentos na memoria:
  En primeiro lugar, Kandel gañou un Premio Nobel no ano 2000 debido aos seus estudos científicos da Aplysia, unha especie de caracol mariño que ten uns mecanismos neuronais que funcionan de maneira parecida aos humanos. Concluíu grazas aos seus experimentos que os recordos se codificaban mediante un proceso de potenciación a longo prazo, xa que cando dúas neuronas se disparan xuntas, se fortalece o seu enlace e ao pasar o tempo quedan ligadas permanentemente. Así, formariase un determinado recordo ou memoria. Ademais, descubriuse que o estrés ambiental influía na memoria. 
  Ademais, actualmente hai unha nova investigación levada a cabo en caracois que suxire que os recordos non se almacenan nas sinapsis, o que pode significar que os paciences con Alzheimer poderían ser capaces de recuperar os seus recordos perdidos. 
  En conclusión, o noso entendemento da memoria mellorou e seguirá mellorando grazas ao estudo destas especies.
  Cabe mencionar que o cabaliño de mar tamén está relacionado coa forma do hipocampo.

  ResponderEliminar
 23. Beatriz Adán Barrientos8 de marzo de 2015, 12:55

  2.O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria  son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
   
  Brad Williams é un home que ten hipermnesia ou hipertimesia (exceso de recordos): unha memoria autobiográfica superdotada que rexistra cada detalle da súa vida. As persoas que padecen este síndrome son capaces de recordar cada evento do seu pasado, sobre todo persoal, dunha maneira obsesiva. Brad Williams é un dos casos máis famosos, e foi bautizado como "o home Google". O primeiro caso descrito deste síndrome é o de Jill Price, unha muller que recorda cada momento da súa vida desde os oito anos. Desde entón, foi comprobada a existencia doutros 13 casos.
  Por outro lado, Henry molaison é un home que debido a unha operación que curou os seus ataques de epilepsia, quedou sen memoria, sendo absolutamente incapaz de crear novas memorias. Era unha amnesia profunda e irreversible. Henry si recordaba a súa infancia e adolescencia, pero non podía recordar nada do que lle sucedeu tras saír do quirófano. O seu caso contribuíu enormemente ao coñecemento da memoria. Outro caso é o de Clive Wearing, un director de orquestra que debido a un herpes que derivou a unha encefalitis, sufriu graves lesións no hipocampo, o que afectou á súa memoria dándolle só 7 segundos de retención, ademais de perder os seus recordos anteriores (amnesia anterógrada e retrógrada).  

  ResponderEliminar
 24. Beatriz Adán Barrientos8 de marzo de 2015, 12:56

  3.O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas? 
  -50 Primeras Citas: a protagonista sufre de amnesia anterógrada a consecuencia dun accidente. En Todos los días de mi vida a protagonista sufre tamén de amnesia debido a un accidente.
  -Desafío total é unha película que trata sobre a implantación de recordos que alteran a personalidad, neste caso recordos dun axente segredo. 
  -Imborrable é unha serie que conta a historia dunha ex policía hipermnésica que utiliza esta habilidade dunha memoria hiperdesenvolvida no seu traballo de investigación criminal.

  ResponderEliminar
 25. Beatriz Adán Barrientos8 de marzo de 2015, 12:56

  4.¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quen é o autor en cada caso?
  O primeiro texto é de Jorge Luis Borges. Plantexa o problema da hipermnesia, enfermidade que padece o protagonista (Funes el memorioso). Así, non pode olvidar nada, polo que a súa memoria se convirte nun vertedoiro de recordos que todo o mundo olvida pero que el conserva.
  O segundo texto é de Garnett. Plantexa o problema da copia e do plaxio, xa que como a memoria é limitada unha idea vella rescatada pode parecer unha nova a ollos das persoas, roubándoa. Así, a memoria pode ser susceptible de infración.

  5.Cadro
  O cadro é de Salvador Dalí, e titúlase La Persistencia de la Memoria. A pintura é un rexeitamento do tempo como unha influencia sólida e determinista, e mostra como a memoria intenta persistir aínda que rebrandecida e derretida debido ao paso do tempo.

  ResponderEliminar
 26. Beatriz Adán Barrientos8 de marzo de 2015, 12:56

  PÁXINAS:
  http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/estudio-caracoles-estres-perjudica-memoria-2818553
  http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000546&a=Investigaciones-de-Kandel-sobre-biologia-de-la-memoria
  http://www.alzfae.org/index.php/vivir-alzheimer/enfermedad/actualidad/921-un-caracol-puede-ser-la-clave-para-recuperar-los-recuerdos-perdidos
  http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Kandel
  http://www.imedicinas.com/pfw_files/cma/pdffiles/Kandel/C07751201.pdf
  http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria
  http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/03/neurociencia/1259867242.html
  http://es.wikipedia.org/wiki/Clive_Wearing
  http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Recall_%28pel%C3%ADcula_de_2012%29
  http://www.filmaffinity.com/es/film204371.html
  http://www.wikiart.org/es/salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931
  http://es.wikipedia.org/wiki/50_First_Dates

  ResponderEliminar
 27. IRIA SALVADO RUBIO (1ª PARTE)
  1.El hipocampo es una de las principales estructuras del cerebro humano y otros mamíferos. El nombre le fue dado por el anatomista del siglo XVI Giulio Cesare Aranzio, que advirtió una gran semejanza con la forma del caballito de mar o hipocampo, que recibe estos dos nombres debido a su peculiar forma alargada y curva.
  (proceso: he buscado en google la relación entre el caballito de mar y la memoria, y he accedido a las siguiente páginas http://jralonso.es/2011/02/08/historias-de-la-neurociencia-el-caballito-de-mar-de-los-taxistas-londinenses/ y http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_%28anatom%C3%ADa%29 )
  El caracol es referente al estudio de la memoria ya que para averiguar como aprende el cerebro, Kendel dio con un caracol marino llamado Aplysia californica, un animal con neuronas muy grandes que permitían registrar electrofisiológicamente la actividad eléctrica durante mucho tiempo, y analizar también las moléculas en el interior de esas mismas neuronas.
  Lo primero que descubrió fue que este animal aprendía, mostraba una forma simple de aprendizaje llamada sensibilización.
  (Proceso: he buscado la relación entre el caracol y la memoria y he accedido a la siguiente página http://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/61/posts/recuerdos-jumanji-o-las-memorias-de-un-caracol-inolvidable-12397 )

  2. Hombre sin memoria: Clive Wearing (Fue el 27 de marzo de 1985 cuando el músico británico y conductor de radiocontrajo un virus que en su caso atacó directamente el cerebro, tranformándose en un Herpes simplex encephalitis, el cual afectó el hipocampo (región cerebral ligada a la retención de recuerdos de corto y mediano plazo). A partir de entonces, Wearing fue víctima de una severa amnesia, la cual solo le permite retener recuerdos de entre siete y treinta segundos). Deborah, su esposa, es uno de los recuerdos que han permanecido en la confusa memoria de Clive
  (Proceso: he buscado “hombre sin memoria” en google y he encontrado su nombre, más tarde busqué solo su nombre y accedí a la siguiente página: http://pijamasurf.com/2011/12/el-hombre-que-solo-tiene-7-segundos-de-memoria-clive-wearing/ )
  Hombre con demasiada memoria: Brad Williams (Recuerda cada momento, cada movimiento, cada palabra… de toda su vida, porque sufre hipermnesia o hipertimesia, es decir, exceso de recuerdos.
  (Proceso: he buscado “hombre con demasiada memoria” en google y he encontrado su nombre, más tarde busqué solo su nombre y accedí a la siguiente página: http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria )

  3. La incapacidad de generar recuerdos por un trauma psicológico o por un trauma físico: Before I go to sleep (No confíes en nadie ). S. J. Watson (novela) Rowan Joffe (película), Un hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä). Aki Kaurismäki
  La implantación de recuerdos ficticios que alteran la personalidad: Total recall (Desafío total /El vengador del futuro). Paul Verhoeven.
  Importancia de una memoria hiperdesarrollada en la investigación criminal: Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle

  ResponderEliminar
 28. IRIA SALVADO RUBIO (2ª PARTE)
  4. Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado
  nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo:
  "Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres
  desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis sueños son como la
  vigilia de ustedes". Y también, hacia el alba: "Mi memoria, señor, es
  como vaciadero de basuras". Funes el memorioso. Jorge Luis Borges.
  El problema filosófico que propone es el problema de la percepción del mundo a través de un protagonista con facultades increíbles.
  Funes no olvida y es incapaz de generalizar, de abstraer una idea (Borges dice que "era casi incapaz de ideas generales, platónicas) y por tanto de plantear relaciones entre similares.
  La paradoja aparece cuando Borges se plantea que el lenguaje, para serlo (y para serlo debe ser compartido), se debe a la inexactitud, a las generalizaciones, y por tanto, cuanto más exacto y más preciso se es (con Funes es un caso absolutamente extremo), más incomprensible se vuelve a los demás.
  (Proceso: en primer lugar he buscado la cita en google accediendo http://www.literatura.us/borges/funes.html y http://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso , seguidamente busqué el problema relacionado con la filosofía y la memoria que esta cita contiene, utilizando las siguientes páginas web: http://suite101.net/article/comentario-a-funes-el-memorioso-de-borges-a40081#.VPybfvmG9ZE y https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071018085816AAAuAWN )

  "Cuando sea razonable considerar el ojo de la mente (o
  la imaginación) como un medio y la memoria como un dispositivo de grabación, la
  memoria puede ser susceptible de infracción, incluso donde los objetos de su
  atención vuelan muy por debajo de la percepción humana”. Carta pública escrita por Garnett a Hovden en la que utilizaba un formato similar al de una queja formal por infracción de derechos de autor para burlarse precisamente de las incongruencias de la sobreprotección de estos derechos.
  (Proceso: He buscado la cita en google y he entrado en la siguiente página al ser la única que he sido capaz de encontrar: http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html)
  5. El cuadro es La Persistencia de la Memoria o Los Relojes Blandos pintado por Salvador Dalí
  Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo.
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  Dalí pintó 3 relojes blandos y uno rígido. El rígido se encuentra boca abajo y no deja ver el tiempo. Los blandos tenían dos horas diferentes que daban a entender la relatividad del tiempo. Dalí decía que el tiempo es personal.
  Para Dalí, los relojes representan la memoria que en algún momento de tu vida se acaba. Si no cuidas de tu memoria y simplemente la sigues calentando con los constantes recuerdos del pasado, en algún momento se acabará…..se derritirá. En la obra de La Persistencia de la Memoria todo es fugaz y el tiempo es relativo. Todo lo que perdura es solo el paisaje así como es la obra de Dalí.
  (Proceso: he buscado el nombre del cuadro en google, y en http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria he encontrado la solución, posteriormente para asegurarme he buscado la relación entre la memoria y esta obra entrando en: http://marisolroman.com/2011/09/06/la-persistencia-de-la-memoria-1931/ )

  ResponderEliminar
 29. Alex Méndez Fernández

  1. Por qué os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria?
  Para o estudo da memoria e cales son os factores ambientais que reforzan a memoria adóitase utilizar animais simples, que axuden a aclarar cales son os mecanismos en animais máis complexos, como pode ser o home.
  Así, nos experimentos sobre a formación de recordos a longo prazo utilizáronse caracois, e así, por exemplo experimentouse sobre os efectos do estrés, o illamento ou a falta de calcio, na capacidade de formar recordos, constatándose que esta capacidade diminuía co estrés.
  Outra relación entre memoria e cabaliño de mar, fai referencia ao nome científico deste animal: Hippocampus, o hipocampo é ademaiss unha parte del cerebro que intervén na memoria a longo prazo e en particular na navegación e na memoria espacial. Este nome débese á súa peculiar forma alongada e curva, coma a dos cabaliños de mar.
  Ademais o cabaliño de mar é unha criatura mítica, símbolo da imaxinación e do espíritu creativo. Poseidón, Deus dos Océanos, conducía un carro tirado por cabaliños de mar xigantes, e para moitas culturas representa a elegancia e a confianza.
  2. O home é o obxectivo máis importante na investigación sobre os recuerdos. O hombre sen memoria e o home con demasiada memoria son os dous extremose prototipos exemplares nesta investigación, Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
  Un caso real de home sen memoria foi o do director de orquestra británico Clive Wearing, que debido a un herpes que derivou despois a unha encefalite, sufriu graves lesións no hipocampo, as cales afectaron a súa memoria dándolle 7 segundos de retención desta. Ademáis de perder os recordos anteriores, xa que logo Clive non só sofre de amnesia anterógrada (incapacidade para recordar feitos ocorridos logo da aparición do axente causante) senón que tamén amnesia etrograda (incapacidade para recordar feitos ocorridos antes da aparición do axente).
  Outro caso real foi o de Henry Molayson, considerado o caso máis famoso na historia da psicoloxía, ao que unha operación en 1953 curoulle o ataques de epilepsia, pero o deixou sen memoria. O seu caso foi fundamental para estudar Antes da operación de Henry Molayson pensábase que a memoria era unha facultade distribuida ao longo de todo o órgano cerebral, pero o seu caso demostrou que existen áreas cerebrales specíficas onde reside a formación das novas memorias, e que hai distintos tipos de memorias. O seu caso contribuiu ao coñecemento das memorias e como se forman.
  Tamén o cine plasmou a importancia da perda da memoria e as súas consecuencias, sendo unha das películas que tratan deste tema Un home sen pasado, producida e dirixida por Aki Karurismaki no 2002. Nela un home agredido por uns ladróns perde a memoria por causa dos golpes, e coa memoria perde a súa identidade.
  O exceso de memoria, ou hipermnesia ou hipertimesia, é un trastorno da memoria moi raro. As persoas que padecen este síndrome podan recordar cada evento do seu pasado, sobre todo de xeito persoal e de maneira obsesiva. O primeiro caso descrito deste síndrome foi o de Jill Price, unha muller que lembra cada momento da súa vida dende os 8 anos, pero hai mís casos, como o da actric Marilu Henner.
  Tamén a hipertinesia foi levada ao cine, por exemplo na serie Imborrable, que conta a historia dunha expolicia hipermnésica, Carrie Wells, que utiliza esta habilidade no seu traballo para resolver crimes.

  ResponderEliminar
 30. Alex Méndez Fernández

  3. A memoria no cine
  O cine plasmou a importancia da perda da memoria e as súas consecuencias, sendo unha das películas que tratan deste tema Un home sen pasado, producida e dirixida por Aki Karurismaki no 2002. Nela un home agredido por uns ladróns perde a memoria por causa dos golpes, e coa memoria perde a súa identidade.
  Tamén a hipertinesia foi levada ao cine, por exemplo na serie Imborrable, que conta a historia dunha expolicia hipermnésica, Carrie Wells, que utiliza esta habilidade no seu traballo para resolver crimes.
  Outra película que trata da memoria hipermnesia é a de “Os homes que non amaban ás mulleres” (da novela de Stieg Larsson ). Nesta película un periodista Mikael é acusado de dimamación e sentenciado a cárcere. Nese momento recibe a chamada do industrial Henrik Vanger que lle proón que descubra cal dos seus familiares matou a sua sobriña Harriet, a cambio do que recibirá a información que probará que é inocente e poderá recuperalo seu prestixio profesional. Así, para conseguir descubrir quen foi o asasino axudarao Lisbeth Salander, unha inadaptada social con extraordinarias cualidades investigadoras, entre as que destaca unha excelente memoria fotográfica e un grande dominio informático que lle permiten atopar o imposible.
  A películ Inception (Orixe), de Leonardo Di Caprio, trata da implantación de falsos recordos a través dos sonos. Nesta película trátase de cómo é posible a manipulación da memoria do home para xerar falsos recordos.
  4. Problemas filosóficos respecto á memoria dos textos seguintes:
  Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado
  nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo:
  "Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres
  desde que el mundo es mundo". Y también: "Mis sueños son como la
  vigilia de ustedes". Y también, hacia el alba: "Mi memoria, señor, es
  como vaciadero de basuras".

  "Cuando sea razonable considerar el ojo de la mente (o
  la imaginación) como un medio y la memoria como un dispositivo de grabación, la
  memoria puede ser susceptible de infracción, incluso donde los objetos de su
  atención vuelan muy por debajo de la percepción humana."

  O primeiro texto corresponde a “Funes el memorioso”, un conto de Jorge Luis Borges, que apareceu en Ficciones, unha colección de contos e relatos publicada en 1944.
  Trátase, según o propio autor dunha longa metáfora do insomnio, na que o protagonista sofre de hipermnesia. Si se considera a primeira fase do sono como un depurador de recordos, polo que só quedan na nosa mente os importantes, ao non durmir non eliminamos recordos, é dicir, que non temos a capacidade de esquecer moitas cousas coas.
  O segundo texto forma parte dunha carta pública de Joy Garnett referíndose a unha infracción dos dereitos de autor para burlarse das incongruencias da sobreprotección destes dereitos. Con ela trata de cuestionar cales son os límites dos dereitos de autor, do copyrig, e cando se pode considerar que existe plaxio. Trata de establecer un debate sobre as leis do “copyright”, que consideraba excesivas.

  ResponderEliminar
 31. Alex Méndez Fernández

  5. De quén é o cadro quéencabeza esta entrada e que relación garda coa memoria?

  O cadro representado pertence a Dalí, trátase de “La persistencia de la Memoria”, también onocida como “Los relojes blandos” o “El tiempo fugitivo”, realizado en 1931.
  Neste cadro amósase a bahía rocosa de Port Lligat, e aparecen distintos elementos que provocan o asombro do espectador tanto pola súa heteroxeneidade como polo seu aspecto singular.
  O retrato do pintor, que aparece en primeiro plano, asimílase a un caracol arrastrándose polo chan, cuxo corpo chega a perderse na area como pegada de cor. Tres dos reloxos de ouro e prata representados en primeiro plano son brandos, adáptanse ao corpo do caracol e colgan da rama dunha árbore sen follas e do bordo do resalto dunha parede. O único reloxo que parece conservar a súa consistencia normal está pintado en vermello e é devorado polas formigas reunidas ao seu redor.
  Algunhas interpretacións apuntan a que este cadro trata da angustia que produce o paso do tempo e con isto a inevitable morte que se aproxima, en consonancia co título “tempo fuxitivo”, pero outras interpretacións apuntan á persistencia de recordos que o paralizan dalgún xeito.
  Bibliografía

  http://jralonso.es/2011/02/08/historias-de-la-neurociencia-el-caballito-de-mar-de-los-taxistas-londinenses/
  http://tatuarte.org/significado/tatuaje/227/1/C/caballito-de-mar/#.VNUMbKN0z48
  http://es.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
  http://www.solociencia.com/biologia/10080904.htm
  http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/03/neurociencia/1259867242.html
  http://es.wikipedia.org/wiki/Un_hombre_sin_pasado
  http://es.wikipedia.org/wiki/Clive_Wearing
  http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria
  http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertimesia
  http://www.casadellibro.com/libro-los-hombres-que-no-amaban-a-las-mujeres/9788423340446/1194114
  http://www.telegrafo.com.ec/cultura/carton-piedra/item/la-memoria-metafora-de-la-vida.html
  http://es.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson

  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  ResponderEliminar
 32. Lorena Pombo Dopazo 1ºbach A:
  1. Los caracoles y los caballitos de mar son referentes porque caballito de mar es sinónimo de hipocampo, este e unha parte do sistema límbico, después otra parte de este sistema es el tálamo, que tiene forma de caracol.
  Para esta información, busque imágenes del sistema límbico y saque conclusiones.
  https://www.google.es/search?rlz=1C1OPRB_enES582ES582&es_sm=93&hl=gl&biw=1137&bih=554&tbm=isch&sa=1&q=sistema+limbico&oq=sistema+limbico&gs_l=img.3...69878.76173.0.76616.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1c.1.62.img..0.0.0.0B6kuxQhc2o

  2. Un caso real seria una persona adulta, porque empieza desde pequeño con poca memoria y sin recuerdos, porque cuando eres grande apenas te acuerdas de las cosas que te ocurren cuando fuiste pequeño y cuando eres mayor esta memoria se va perdiendo; Además de algún caso en especial, como la enfermedad del alzhéimer, que se desvanecen los recuerdos que esa persona puede tener.

  3. El primer caso está relacionado con la película llamada Todos los días de mi vida, pues la protagonista pierde la memoria tras tener un accidente de coche(incapacidad de generar recuerdos por un trauma físico). El tercer caso podríamos decir que se trata de Sherlock Holmes (memoria hiperdesenvolvida en la investigación criminal).

  4. El primer texto está escrito por Jorge Luis Borges y nos quiere expresar la necesidad de poder dormir para borrar algunos recuerdos, los más malos.
  Me ayude de esta página: http://www.literatura.us/borges/funes.html
  El segundo texto es una carta de Garnett explicando (burla) sobre la piratería, copyright…

  El cuadro que encabeza este enigma filonexo es del autor Salvador Dalí y se titula: La persistencia de la memoria o relojes blandos. Con este cuadro nos expresa la perdida de la memoria (relojes blandos) con el paso del tiempo.
  Para esta información me base en esta página: http://www.artehistoria.com/v2/obras/9548.htm y busque el cuadro en google imágenes


  ResponderEliminar
 33. la metafora original esta asada en el mito del minotauro ya que es un hombre atrapado en su memoria (minotauro)y ariadna intenta sacarle hilo. El que esta encerrado se lama cobb. Esta pelicula como ya dije antes se relaciona con el mito de la caverna del minotauro. El autor de esta pelicula es Cristopher Nolan.

  ResponderEliminar
 34. 1. El caballito alude al estudio de la memoria debido a su semejanza con el hipocampo, el cual se localiza en el interior de la parte medial o interna del lóbulo frontal, bajo la superficie cortical. La forma de caballito de mar es típica de primates, en otros mamíferos adopta morfologías distintas, como la de plátano por ejemplo.


  2. Clive Wearing, es un músico, compositor, cantante tenor y pianista. Un día Clive salió de su casa a dar un paseo pero esa noche no regresó. Había estado recientemente con malestar y algo de fiebre por lo que su mujer preocupada , decidió salir a buscarlo. Lo halló en la policía pero el parecía desorientado y no recordaba nada de lo que había hecho e incluso ni quien era. Había sufrido una encefalitis, producto de un herpes simple tipo 2 que había contraído recientemente. Esta encefalitis, fue controlada y poco después curada, pero desgraciadamente tuvo un impacto aparentemente irreversible en el hipocampo de Clive. Desde entonces no posee memoria de corto plazo más allá de los 7 segundos: caso más grave de amnesia anterógrada conocido actualmente, razón por la que se lo ha llamado “El hombre sin memoria”
  http://www.curiosaweb.com/hombre-sin-memoria/
  https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y

  El primer caso del síndrome de hipermnesia pertenece a Jill Price, una mujer que recuerda cada momento de su vida desde los ocho años. Desde entonces, James McGaugh, uno de los mayores expertos en este síndrome, ha comprobado la existencia de otros 13 casos. Entre ellos, el de la violinista Louise Owen e incluso el de la actriz estadounidense Marilu Henner, que confesó recordar toda su vida desde que tenía 11 años.
  Hace unos meses se estrenó en España Imborrable, serie que cuenta la historia de una ex policia hipermnésica, que utiliza esta habilidad en su trabajo.

  http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria


  3. En la película de Alfred Hitchcock “Recuerda” vemos recogida esa extraña incapacidad de recordar los instantes de un sucesio traumático, los cuales afectan psicologicamente a nuestro cerebro.
  http://www.filmaffinity.com/es/film403198.html

  Se puede observar en la pelicula Desafio Total de Paul Veroheven la implantación de recuerdos ficticios los cuales producen una alteración el comportamiento personal.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Recall

  La importancia de una memoria hiperdesenvuelta en la investigación criminal se recoge parece en la serie de televisión “Imborrable”
  http://www.filmaffinity.com/es/film170451.html

  4. El primero de lo textos pertenece al autor argentino Jose Luis Borges. Es un fragmento de un relato titulado “Funes el memorioso” . En él se trata el problema filosófico de la percepción a través de los sentidos. Hace referencia también a la infinita capacidad de la memoria, algo que siempre gustó a los filósofos . Pude aludir a la crítica de Hume sobre la substancia pensante de Descartes (alma). El filosofo niega la existencia de un alma que prevalece en el tiempo y que nos hace tener conciencia de nosotros mismos, diciendo que esto no es más que un engaño de la memoria, la cual en su infinita capacidad nos engaña

  http://www.literatura.us/borges/funes.html


  El segundo texto se trata de una carta que Joy Garnett le envió al artista Hovden sobre la piratería desde un punto de vista irónico ya que la supuesta infracción se ha producido con obras plagiadas a una escala 500 veces inferior a la que puede percibir el ojo humano. En este texto lo que se hace es aplicar la memoria a un tema tan común ,la piratería.

  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  5. El cuadro que encabeza este enigma se trata de una pintura del artista surrealista Salvador Dalí titulada “La persistencia de la memoria” . En ella se representa mediante el deterioro y reblandecimiento de los relojes el paso del tiempo y aquellos recuerdos que con él, se desvanecen poco a poco en nuestra memoria.
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  Felipe Beiro

  ResponderEliminar
 35. EL HOMBRE SIN MEMORIA, EL HOMBRE CON DEMASIADA MEMORIA

  1. Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?
  Son dous animais referentes no estudio da memoria porque ambos son empregados en estudios acerca deste tema. Empréganse debido á maior sinxeleza aparente á hora de practicar probas nestes animais antes ca en humanos.
  Interesante foi o seguinte experimento: Unha nova investigación realizada con caracois e publicada na revista “Plos One” demostra que altos niveis de estrés poden bloquear os procesos de memoria. Un grupo de científicos explica que cando os caracois foron expostos a múltiples situacións estresantes non podían recordar o que aprenderan. Nesta investigación empregáronse caracois de estanque Lymnaea stagnalis, debido a que é unha especie que responde aos procesos estresantes dunha maneira similar ca nos mamíferos.
  O nome de cabaliño de mar é interesante neste tipo de estudios porque o hipocampo, o centro da memoria no cerebro humano, é unha área en forma de cabaliño de mar no lóbulo temporal medio do cerebro e funciona como a caixa de conmutación de todos os recordos a corto e medio plazo.

  2. O ser humano, por suposto, é finalmente o obxectivo mais importante nesta investigación sobre os recordos. O home sen memoria e o home con demasiada memoria son os dous extremos e prototipos exemplares nesta investigación. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
  Un caso de home sen memoria foi Henry Molaison. Este home aos 27 anos foi sometido a unha operación para curarlle ataques epilépticos. A operación eliminoulle os ataques pero extirpáronlle parte dos lóbulos temporais, o hipocampo, provocándolle unha amnesia anterógrada, o que é unha incapacidade para aprender ou recordar sucesos que tiveron lugar despois da operación. O máis curioso é que a súa memoria de antes da operación permanecía intacta ou podía recordar cousas a corto plazo durante uns 20 segundos.
  Un caso de home con demasiada memoria é Brad Williams. Isto é así porque sufre hipermnesia, é decir, un exceso de recordos. As persoas que sufren este síndrome son capaces de recordar cada suceso dunha maneira algo obsesiva. A situación deste home é moi curiosa, xa que posee unha memoria autobiográfica impresionante. Por iso Williams é coñecido como o “home Google”.

  3. O cine tamén explorou moitas das facetas da memoria: a incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxíco ou físico, a implantación de recordos ficticios que alteran a personalidade e a importancia dunha memoria hiperdesenvolvida na investigación criminal. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas?
  Unha película que trata sobre a incapacidade de xerar recordos por un trauma é Antes de despertar que trata sobre unha escritora de 47 anos chamada Christine que a partir dun accidente sufrido aos 25 anos é incapaz de formar recordos novos durante máis dun día. Cada día desperta nun sitio desconocida para ela ao lado do seu marido.
  Na película Misteriosa Obsesión trátase o tema de recordos ficticios, xa que a protagonista Telly Paretta é unha muller que intenta superar a pérdida do seu fillo de oito anos. Pero de súpeto, o seu psicoterapeuta dille que nunca existiu tal fillo, que era un produto da súa imaxinación. Telly intenta averiguar a verdade dos feitos.
  No caso dunha memoria moi desenvolvida para a investiagción criminal faremos referencia a unha serie titulada Imborrable. A protagonista, Carrie Wells,ten hipertimesia polo que pode recordar ata o último detalle. Mentras non resolve o asasinato da súa irmá, axuda noutras investigacións empregando a seu don.

  ResponderEliminar
 36. 4. ¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?
  O primeiro texto corréspondese cun conto do escritor arxentino Jorge Luis Borges titulado Funes el memorioso. Este apareceu en Ficciones, unha colección de contos e relatos publicada en 1944. O protagonista sufre de hipermnesia, é capaz de recordar todo cun espléndido detalle. Incluso poderiamos dicir que Funes carece da capacidade de pensar, xa que non podía abstraer. A súa única habilidade é facer presente a experiencia vivida a través da memoria, un concepto cercano ao empirismo. Este é un home que ignora o olvido. Borges intenta transmitir a visión do mundo que tendría un ser de memoria infinita e total. Funes era capaz de recrear todo o que viviu dunha maneira moi detallada: “Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero.” A pesar de que parece unha gran habilidade, en moitos momentos era unha auténtica tortura.
  O segundo texto é obra do autor Garnett. Nel considérase a memoria como un dispositivo para grabar o que captamos a través da imaxinación, unha vez feito isto, poderá captar obxectos fóra da percepción humana. Aquí podemos encontrar o problema filosófico da memoria como un mecanismo de copia ou plagio, xa que esta garda moitos dos datos que recibe.


  O cadro que encabeza a entrada é La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Os reloxos representan a memoria que nalgún momento da nosa vida retama. Dalí pintou tres reloxos blandos e un ríxido, os blandos que marcaban diferentes horas representan a relatividade do tempo. Dalí decía que o tempo é personal. Nesta obra todo é fugaz e o tempo relativo. O único que perdura é o paisaxe.

  ResponderEliminar
 37. Laura Quinteiro Pico. 2ºBach A

  Enigma 4: “O home sen memoria, o home con demasiada memoria”.

  1. Los caracoles y los caballitos de mar en el estudio de la memoria.

  - Los caracoles de estanque son utilizados para estudiar los comportamientos relacionados con la memoria y las grandes neuronas en el cerebro, porque son fácilmente observables en esta especie, la cual responde a los acontecimientos estresantes de una manera similar a los mamíferos. Esto los hace útiles para estudiar el aprendizaje y la memoria en los humanos.

  Para dar respuesta a esta pregunta, utilicé la siguiente página: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/estudio-caracoles-estres-perjudica-memoria-2818553. Es una noticia que trata de un estudio con caracoles que evidencia que el estrés perjudica la memoria, provocando alteraciones y la no formación de recuerdos. La memoria de estos caracoles se analizó mediante la observación de cuántas veces intentaron respirar aire después de haber recibido su formación y el recuerdo se consideró presente si hubo una reducción en el número de veces que se abrieron sus agujeros de respiración. Los investigadores también evaluaron la memoria mediante el control de la actividad neuronal en el cerebro.

  Por otro lado, los caracoles a menudo se utilizan para el estudio de la memoria y del aprendizaje porque tienen un sistema nervioso central relativamente simple, con neuronas fácilmente identificables.
  (http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/05/100528_adiccion_metanfetamina_men.shtml). En este otro experimento, científicos de Estados Unidos decidieron usar caracoles para estudiar los efectos de la metanfetamina en el cerebro.

  - En cuando a los caballitos de mar, para guardar un recuerdo, nuestro cerebro conecta neuronas en diferentes partes. La información neutra de un recuerdo, quedaría almacenado en el hipocampo. Un área interior del encéfalo con forma de caballito de mar que es uno de los epicentros de la memoria de humanos y otros mamíferos.
  Esta información fue recogida de la página: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/186/cd/m1/Documento_1.8_Memoria_y_Dopaimina.pdf


  2. Casos reales y ficticios de hombres sin memoria o con demasiada memoria

  - Una mujer identificada sólo por las iniciales "AJ" (que más tarde reveló su identidad como Jill Price, de Los Ángeles,), cuya memoria se caracteriza como "sin pausa, incontrolable, y automática". Este es un caso de hipertimesia (trastorno psicopatológico de la memoria consistente en el aumento de la función de evocación). (http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria)
  - Hasta ahora, se consideran otros dos casos como auténticos: un hombre del estado de Wisconsin llamado Brad Williams, y Rick Baron del Estado de Ohio.

  ResponderEliminar
 38. - Un joven ruso, Solomón Shereshevski, quien podía memorizar cantidades prácticamente ilimitadas de información deliberadamente, es un ejemplo del neuropsicólogo ruso Aleksandr Lúriya en su libro La mente de un Nemotecnista: Un pequeño libro sobre una vasta memoria. http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertimesia
  - Clive Wearing es un director de orquesta británico nacido en 1938, que sufrió graves lesiones en el hipocampo, las cuales afectaron su memoria dándole 7 segundos de retención de esta, además de haber perdido los recuerdos anteriores, por tanto Clive no solo sufre de amnesia anterógrada (incapacidad para recordar hechos ocurridos después de la aparición del agente causante) sino que también amnesia retrograda (incapacidad para recordar hechos ocurridos antes de la aparición del agente). (http://es.wikipedia.org/wiki/Clive_Wearing)
  - Henry Molaison tiene una rara incapacidad para generar nuevos recuerdos. (http://www.abc.es/20091204/ciencia-tecnologia-biologia-neurociencia/cerebro-hombre-memoria-desvela-200912041811.html)

  3. Películas que representan facetas de la memoria

  - “Un hombre sin pasado” es un película de Aki Kaurismäki en 2002 y ejemplo de la incapacidad de generar recuerdos por un trauma psicologíco o físico.
  Un hombre, es agredido brutalmente por tres individuos para robarle y a causa de los golpes recibidos, pierde la memoria y, con ella, su identidad. Cuando se encuentra en un banco, un empresario arruinado entra para atracarlo. En el interrogatorio posterior, al no poder dar los datos de su identidad, es detenido como sospechoso. http://es.wikipedia.org/wiki/Un_hombre_sin_pasado

  -“ Dark City” es una película de Alex Proyas y ejemplo de la implantación de recuerdos que alteran la personalidad.
  John Murdoch, aquejado de una grave amnesia que le impide recordar su pasado, descubre que es perseguido por la policía acusado de ser un asesino en serie de prostitutas. Rechaza de forma impulsiva parte de la nueva personalidad de asesino que le implantan; el Oculto que se deja imprimir con una copia de esta personalidad como excusa para tratar de predecir los movimientos del protagonista huido, en realidad lo hace como un intento por sentirse humano, aunque finalmente sólo desarrolla la faceta de asesino de la personalidad implantada. http://es.wikipedia.org/wiki/Dark_City

  ResponderEliminar
 39. - “Unforgettable” es una serie de televisión estadounidense que antes llevaba el nombre de The Rememberer. Es un drama policíaco y ejemplo de una película con importancia de una memoria hiperdesarrollada en la investigación criminal. http://es.wikipedia.org/wiki/Unforgettable

  4. Problemas filosóficos respecto a la memoria en los textos siguientes y sus autores.
  - El primer texto es de Jorge Luis Borges, de El Aleph, Funes el memorioso (1944)
  El protagonista Funes podía reconstruír todos los recuerdos y enlazarlos con sensaciones musculares térmicas. Ha quedado paralítico por un accidente y ahora sus sueños son como la vigilia: “mi memoria como un vaciadero de vasuras, vivimos postergando todo lo postergable”.
  Con el paso del tiempo, la etapa del sueño se hace más corta. La memoria es un un pensamiento contruído a través de lo vivido. El sueño consolida lo aprendido como un recuerdo de largo plazo. Durante la noche se consolidan solo los recuerdos reales, lo cúal está relacionado con el problema filosófico que se plasma: Borges plasma una relación estrecha entre memoria y sueño en este texto. (https://books.google.es/books?id=XpvvhZoWPPIC&pg=PT74&lpg=PT74&dq=Dos+o+tres+veces+hab%C3%ADa+reconstruido+un+d%C3%ADa+entero;+no+hab%C3%ADa+dudado+nunca,+pero+cada+reconstrucci%C3%B3n+hab%C3%ADa+requerido+un+d%C3%ADa+entero.+Me+dijo:+%22M%C3%A1s+recuerdos+tengo+yo+solo+que+los+que+habr%C3%A1n+tenido+todos+los+hombres+desde+que+el+mundo+es+mundo%22.+Y+tambi%C3%A9n:+%22Mis+sue%C3%B1os+son+como+la+vigilia+de+ustedes%22.+Y+tambi%C3%A9n,+hacia+el+alba:+%22Mi+memoria,+se%C3%B1or,+es+como+vaciadero+de+basuras%22.&source=bl&ots=PQEVh3hR6G&sig=EuiZU_W5DPEIijirriRmG3wvLB0&hl=es&sa=X&ei=yFDFVKK5BMnvUtvjgdAL&ved=0CEQQ6AEwCQ#v=onepage&q=Dos%20o%20tres%20veces%20hab%C3%ADa%20reconstruido%20un%20d%C3%ADa%20entero%3B%20no%20hab%C3%ADa%20dudado%20nunca%2C%20pero%20cada%20reconstrucci%C3%B3n%20hab%C3%ADa%20requerido%20un%20d%C3%ADa%20entero.%20Me%20dijo%3A%20%22M%C3%A1s%20recuerdos%20tengo%20yo%20solo%20que%20los%20que%20habr%C3%A1n%20tenido%20todos%20los%20hombres%20desde%20que%20el%20mundo%20es%20mundo%22.%20Y%20tambi%C3%A9n%3A%20%22Mis%20sue%C3%B1os%20son%20como%20la%20vigilia%20de%20ustedes%22.%20Y%20tambi%C3%A9n%2C%20hacia%20el%20alba%3A%20%22Mi%20memoria%2C%20se%C3%B1or%2C%20es%20como%20vaciadero%20de%20basuras%22.&f=false)

  - El segundo texto es de Joy Garnett. Él mandó a Hovden una irónica carta pública en la que utilizaba un formato similar al de una queja formal por infracción de derechos de autor para burlarse de las incongruencias de la sobreprotección de estos derechos. En cuanto al problema filosófico tratado relacionado con la memoria cabe decir que las respuestas a las preguntas filosóficas, morales y legales que rodean el 'copyright' se han convertido en confusas: El juez tendría que decidir si Hovden está infrigiendo los derechos de autor no siempre es fácil diferenciar la reproducción ilegal de la legal: "la distinción entre lo que es un uso justo y lo que es una infracción".

  ResponderEliminar
 40. http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  5. Cuadro que encabeza la entrada y relación con la memoria.
  “La persistencia de la memoria”, conocido también como “Los relojes blandos” es un famoso cuadro del pintor español Salvador Dalí pintado en 1931.
  Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles que siguen marcando la hora. Las rocas y el paisaje son los elementos que representan lo que perdura en el tiempo. El rígido no deja ver el tiempo. Los blandos tenían dos horas diferentes quedaban a entender la relatividad del tiempo. Para Dalí, los relojes representan la memoria que en algún momento de tu vida se acaba. En la obra de La Persistencia de la Memoria todo es fugaz y el tiempo es relativo.
  Esta información ha sido recogida de las siguientes páginas web:
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  http://www.academia.edu/5442629/La_persistencia_de_la_memoria_dali

  ResponderEliminar
 41. 1. Algunos moluscos e insectos, tiene capacidades de aprendizaje y orientación espacial, que a su vez es distinto a la de los mamíferos.De hecho, algunos consideran que tenemos un origen evolutivo diferente. Hasta la fecha no se ha podido demostrar científicamente que estos animales (caracoles y caballitos de mar, en este caso), tengan un hipocampo que sea capaz de almacenar información, o recuerdos. Por esta razón son puntos de mira a la hora de realizar estudios sobre la memoria, y su relación con las conexiones cerebrales.
  2. Tanto en la ficción como en la realidad podemos encontrar personas con alzheimer, que como consecuencia un problema físico, es incapaz de generar recuerdos desde que padece la enfermedad. Para ejemplificar este caso podemos valernos del protagonista de la película "Memeto", que después de ser golpeado en la cabeza, no retiene información por más de unos pocos minutos. La contraposición de este tipo de personas, sería algún super héroe, como por ejemplo, Capitán América, que alega poder recordar todo con detalle desde que los nazis alteraron su cerebro. También hay personas reales que alegan recordarse de todo desde que son pequeños, incluso de sus vidas pasadas.
  3. Las película "Abre los ojos" es una síntesis de las ideas planteadas. En la película, al protagonista le implantan los recuerdos y la percepción de una vida que no es real, después de que el mismo contratara ese implante para no recordar un accidente, pero este último hecho tampoco lo podía recordar. En conclusión, la película nos plantea a grandes rasgos, la dificultad de percibir la realidad y la importancia de retener recuerdo propios, como manera de conservar tu esencia.
  4. El primer texto es de Luis Borges, perteneciente a "Funes el memorioso", en el cual se refleja el problema de la percepción del mundo mediante la teoría de la ideas de Plantón y la teoría del conocimiento de Aristóteles.
  En el segundo texto se refleja el problema de la percepción de la vista humana, ya que las cosas no son siempre como vemos, esto se ve por ejemplo en un último titular de el diario: Robert Hovden ha reproducido cuatro obras, sin permiso de sus autores, a una escala 500 veces más pequeña de lo que un ojo humano puede percibir. Con esta exposición 'pirata' en miniatura, el investigador pretende reducir al absurdo el debate sobre los derechos de autor y evidenciar sus numerosas incoherencias.
  5.El cuadro es de Salvador Dalí, y su nombre es: La persistencia de la memoria. Dalí quiere expresar que el tiempo es individual y personal, y que algún día terminan si no lo preservas con delicadeza. Los relojes representan la memoria, en su casi total decadencia, por eso los pinta blandos y derritiéndose. También decía que todos debemos sacarle frutos a la capacidad creadora de cada uno.
  (Bibliografía en el archivo mandado por el aula virtual, debido a la imposibilidad de espacio en este comentario)
  STEFANY SANABRIA FERNANDES 2ºBACH B

  ResponderEliminar
 42. Carlos Balsa Bello 1º BAC A- Enigma: O home sen memoria, o home con demasiada memoria

  1- Para dar resposta a primeira pregunta, introducín no buscador “cabaliño de mar-memoria” e encontrei que este termo e un sinónimo de hipotálamo(parte cerebral do ser humano). Logo, busquei por hipotálamo e na wikipedia xunto cas imaxes de google identefiquei a forma de caracol que forman o hipotálamo e o hipocampo(sistema límbico)
  http://es.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
  https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
  http://elojocritico.info/neuroespiritualidad-esta-dios-en-el-cerebro/
  2-O home con demasiada memoria ten unha enfermidade. Chámase hipertimesia; averigueino buscando “enfermidade demasiada memoria” e xa atopei información acerca de esta enfermidade. Estas persoas acordanse de todo, ata do último detalle. No caso contrario e repetindo o mesmo proceso, descubrin as enfermidades na cal a memoria non e suficiente ( alzheimer,amnesia… enfermidadades que se dan en maiores porcentaxes que o exceso de memoria).
  http://www.webconsultas.com/curiosidades/hipertimesia-recuerdos-imborrables-12791
  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003257.htm
  3-Para resolver esta pregunta chegoume con poñer no buscador o texto que tiñamos como pista na aula virtual. Respectivamente, averiguei que Memento trata da incapacidade de xerar recordos, Total recall trata sobre a implantación de falsos recordos e unha investigación de Sherlock Colmes sobre unha memoria moi desenvolvida.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Memento
  http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Recall
  https://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes%28pel%C3%ADcula_de_2009%29
  4- O primeiro texto corresponde o escritor José Luis Borges( reflexa unha metáfora sobre o imsonnio). A metáfora dinos que sen dormir, a memoria pérdese e con ela os recordos.
  O segundo texto corresponde a unha carta de Joy Garnett a Hovden na que protesta pola sobreprotección que existe dos datos para evitar a piratería.
  Nesta pregunta tamen utilicei fragmentos do filonexo para encontras a quen correspondían.
  http://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso
  http://www.literatura.us/borges/funes.html
  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html

  5- O cadro de de Salvador Dalí e chámase Los Relojes Blandos ou La persistencia de la memoria. Dalí representa nel a perda da memoria. Para sacar esta conclusión, contemplei o cadro e decateime da idea que quería transmitir. Logo puxen no buscador “pintor refleja perdidad e memoria” e apareceume Dalí.
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria
  http://www.wikiart.org/es/salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931

  ResponderEliminar
 43. Javier Aboal Alonso http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?userid=1412

  ResponderEliminar
 44. http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?postid=566

  ResponderEliminar
 45. Os caracois e os cabaliños de mar son dous animais referentes no estudo da memoria Poderías explicar por qué?
  El hipocampo es sinónimo de caballito de mar, además este tiene forma de concha de caracol.
  2. Poderías relacionalos con algún caso real ou ficticio?
  Una persona sin memoria sería como un bebé, no recuerda nada, y al contario se trataría de un anciando, con tanta memoria de sus fallos como ningún otro.

  3. Poderías atopar unha película que tratara cada unha desas facetas?
  con demasiada memoria: Lucy
  sin memoria: Yo robot
  4. ¿Qué dous problemas filosóficos respecto á memoria propoñen os textos seguintes e quén o autor en cada caso?
  Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles que siguen marcando la hora (supuestamente en torno a la seis de la tarde). Dalí dijo sobre el cuadro: "Lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí, a ningún otro pintor se le ocurriese pintar un reloj blando".
  http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?postid=566
  IÑIGO DEL CASTAÑO

  ResponderEliminar
 46. David Amoza Abalde-1º de Bacharelato A
  Enigma 2
  1-En este enigma el estudio de la memoria de los seres humanos esta relacionada con el caracol y el caballito de mar, ya que la zona del cerebro llamada hipocampo tiene dichas formas. Este es, según el acuerdo de los especializados en el estudio de la mente humana de vital impotancia en la formación de nuevos recuerdos, acontecimientos y experiencias.

  2-En el enigma que habla sobre el hombre con un exceso de memoria lo relaciones con la película: ``El Hombre Sin Edad´´ de Francis Ford Coppola.
  SInopse:
  En vísperas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la vida de Dominic Matei (Tim Roth), un anciano profesor, sufre una extraña transformación: tras ser alcanzado por un rayo, no sólo sigue vivo, sino que rejuvenece. Este hecho despierta el interés de los nazis, que pretenden servirse de él para sus investigaciones y experimentos. Dominic se ve entonces obligado a huir y a adoptar una nueva identidad. Convertido en un fugitivo, vagará por diversos países y conocerá a Verónica (Alexandra Maria Lara), una mujer idéntica a Laura, el gran amor de su vida.
  http://cine.fnac.es/a714145/El-hombre-sin-edad-sin-especificar

  3- Pelicula incapaz de generar recuerdos debido a un traum físico: Memento
  Pelicula de implantación de recuerdos fiticios que alternan la personalidad: Dark city
  Pelicula con una hiperdesenvolvida memoria para la investigación criminal: Sherlok Holmes

  4- Jose Luisplanteo en su libro fue el primero en plantear estos problemas, relatando sobre la extraña hablidad del cronometraje del tiempo sin instrumento alguno de el joven Irineo funes. Este sufre un accidente en el que adopta estas habilidades, adquiere una memoria tan evolucionada que hasta el mismo termina sorprendido.
  Este aprovecha al máximo el rendimiento de su capacidad de memoria hasta morir a causa de una congestion pulmonar.
  En el segundo problema filosófico se trata de la carta de Gammet escrita para la burla hacia la piratería

  5- Este cuadro se titula ``Persistencia de la memoria´´ y fues escrito por Salvador Dalí, su relación con la memoria es la siguiente:
  Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles que siguen marcando la hora (supuestamente en torno a la seis de la tarde). Dalí dijo sobre el cuadro: "Lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí, a ningún otro pintor se le ocurriese pintar un reloj blando".
  http://es.wikipedia.org/wiki/La_persistencia_de_la_memoria

  ResponderEliminar
 47. +Dado a semellanza entre os mecanismos neuronales dos caracoise os cabaliños de mar, son muy importantes e utiles para o estudo da memoria.
  +Hay unha persoa chamada Rick Baron que ten unha capacidade de memoria tan grande que é capaz de recordar toda a súa vida, mentres que outras persoas, xa sexa por alguna enfermidade ou simplemente por ter pouca capacidade de almacenamento de memoria que non son capaces re recordar mais de 7 segundos, coma no caso de Clive Wearing. https://www.youtube.com/watch?v=5sPvSJD8PyE
  +
  -incapacidade de xerar recordos por un trauma psicoloxico ou fisico: Podemos atopar este caso na pelicula de dear Jonh, na que o pai do protagonista sufre una enfermidade semellante ao autismo e non e capaz de recordarcousas pasadas con total axilidade
  -Importancia de recordos ficticios que alteran a personalidade: Desafío total
  -Importancia dunha memoria hiperdesenvolvida: Lucy
  +
  -Unha maneira de non perder os recordos e non durmindo nunca ~Jorge Luis Borges~
  -
  + O cadro chámase os reloxos de Dali e indica o paso do tempo.

  Luis Rey 1Bach A

  ResponderEliminar
 48. Consultar blog :
  http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?userid=784&courseid=1

  ResponderEliminar
 49. Juan José Vázquez Castro 1ºBACH B
  Enlace a mi blog: http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/blog/index.php?userid=1413

  ResponderEliminar
 50. Santiago Beceiro García 1ºC

  1.Ademas de por tener una estructura moi simple, algunos científicos teñen realizado estudos en relación ao noso cerebro(o cal é unha estructura máis complexa) ya que su memoria es corta. Ademáis a memoria funciona co hipocampo que ten a forma da cuncha dun caracol e creo que algun compañeiro(porque esto non o encontrei) díxome que era unha especie de sinónimo dos cabaliños de mar.(non sei se tamén se refería na súa forma, o cal non me extrañaría)


  2. O home con demasiada pouca memoria real e recoñecido é Clive Wearing, un director Británico que sufriu o que coñécese como Herpex Simples Encephalitis, que afectou o seu hipocampo (rexión cerebral ligada a retención de recuerdos de corto y mediano plazo) producindolle un tipo de Amnesia que non só provocou que perdera os seus recordos anteriores, se non que só lle permite ter 7 segundos de memoria, o que significa olvidar todos os feitos ocurridos antes da aparición dun axente.
  (http://pijamasurf.com/2011/12/el-hombre-que-solo-tiene-7-segundos-de-memoria-clive-wearing/)
  No caso contrario, o home con demasiada memoria coñécese o caso de Brad Williams unha persoa que sería capaz de describirte todo momento da súa vida con todo tipo de detalles. Esto é debido a que sufre a coñecida como Hipertimesia(hipermnesia) rastorno psicopatológico da memoria que provoca o aumento da función de evocación, sin que se poda observar unha hiperfunción na capacidade de almacenamento.(http://www.quo.es/salud/casos-extranos-enfermedades-mentales/hombre-con-mucha-memoria)-aqui extraín a información de quen era e na Wikipedia a información sobre a enfermidade.

  3. Unha peli que trata sobre a incapacidade de xerar recordos debido a un trauma físico é ''50 primeras citas'' que narra a historia de como Henry Roth enamórase dunha muller que sufre o problema que ao levantarse cada mañá non recorda nada máis que aos seu pai e ao seu irmán
  A pelicula que trata a implantación de unha serie de recordos ficticios recordo desafío total
  Unha peli que trata a investigación de crimenes por parte de alguen cunha memoria hiperdesenvolvida podería ser calquera das de Sherlock Holmes, un detective que a súa mellor arma é a súa memoria é intelixencia.
  (en esta cuestión a axuda que recibín foi do meu pai, que me axudou xa que el coñece moito cine)
  4.O primeiro texto é un texto de Luis Borges pero no encuentro a problema filosófico que pretende plantear
  O segundo sen embargo e unha carta irónica a modo de burla hacia a piratería de Joy Garnett hacia Robert Hovdem, un autor que reproducira catro imitación sen consentimento dos autores reales, entre elas Layla K. unha de obra de Joy Garnett.
  Con esas palabras entendo que o que quere plantear e quizás a existencia do completamente real e a relación co que os nosos sentidos son capaces de percibir.
  ( http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/copyright-nanoarte-derechos_de_autor-propiedad_intelectual_0_338066199.html)

  5.El cuadro es del autor Salvador Dalhí y yo creo que lo que pretende con esto es tratar la persistencia de la memoria, por lo que he entendido en la Wikipedia y de como esta se va perdiendo o reblandeciendo con el paso del tiempo.

  ResponderEliminar