A vida de Pi, avaliación

Tentaremos avaliar os contidos aprendidos e tamén os procesos de aprendizaxe, mediante unha técnica creativa de asociación de Ideas. Propomos ver varias imaxes relacionadas entre si e elixir entre elas aquela máis se refira a túa experiencia respecto dos contidos que aprendiches e dos procesos que se levaron a cabo na aula. Non hai respostas correctas ou erróneas, só é importante que expreses a realidade tal é como ti a percibes e te deixes guiar polas túas emocións ao ver ás imaxes. Logo tenta reflexionar que te levou a tomar a decisión e introduce un comentario debaixo. 

Avaliación 1: Contidos aprendidos. Trátase de que te fixes nas imaxes desde a perspectiva do que pensas que aprendiches e vexas que che suxiren e cal se aproxima mais a túa experiencia. 


Avaliación 2:Proceso. Trátase de visualizar que procesos de traballo aprendiches, para iso debes fixarte nas imaxes da presentación seguinte e ver que te suxiren e cal se aproxima máis a túa experiencia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario