O declive da Filosofía

O ensino da  filosofía  na Universidade afastouse do ensino secundario conscientemente, nun intento de  definirse a sí mesma coma un saber inacable para a maioría e reservado ás elites. A escasa consideración que dende a Universidade se ten outorgadao ao ensino secundario en Filosofía contrasta co que teñen feitos ás  Ciencias que estreitaron vínculos ligando aos centros de ensino coa universidad mediante proxectos didácticos e de investigación. Iso sabémolo moi ben os profesores de secundaria. Tamén é certo que a  Filosofía ten renegado da didáctica hai moito tempo, tanto na Universidade coma no ensino secundario,  e as reflexións sobre didáctica da Filosofía consideraronse coñecemento pouco rigoroso e ata prescindible. Desta forma tense  "regalado" a formación do profesorado de Filosofía ás  facultades de pedagoxía, tendo con elas unha mera relación circunstancial, pouco traballada e irresponsable (sobre todo porque a impartiu quen  sabía pouco ou nada de didáctica).

Porén non penso que esta sexa a  causa do declive da Filosofía na secundaria. Fai aproximadamente un ano, nun artigo do País, advertíase dos avisos que a  Conpaca  facía ao goberno sobre o verdadeiro perigo que supoñía a Filosofía, moito maior que o do ensino da "educación para a cidadanía", fundamentalmente polo  los argumentos filosóficos baseados na bioética que usaban os filósofos para argumentar sobre a realidade social en las aulas.

Non sei se  realidade "somos para ternos medo", pero desde logo, alguén lle ten medo á  filosofía, por eso canto mais lonxe do  curriculum escolar e mais fragmentada mellor. Unha filosofía en 1º de bacharelato (con 2 horas semanais?) é unha materia condenada á desaparición por innanición. Se non a teñen eliminado é poque terían que facer co  profesorado actual (de humanidades sobramos). O goberno tivo que  "pagar" os seus servizos á Igrexa e a  CONPACA e así estamos. 


A cuestión mais importante consiste, ao meu modo de ver, en buscar os mecanismos para que o saber filosófico sobreviva a esta crise, porque se non sobrevive no ensino secundario, quédalle pouco tempo no ensino universitario, coma non sexa coma un posgrao de ornamento.  Debemos buscar estratexias efectivas para que o ensino da filosofía sobreviva nestas épocas escuras. No  Medievo souberon facelo. Agora nos toca a nós. Seremos quen de facelo?

No hay comentarios:

Publicar un comentario