Robots, Mulleres e un futuro imperfecto

Respondendo á solicitude dun  8M robótico que nos envía  Mercedes Ruiz, no se me ocorre mais ca reflexionar sobre os valores que  impregnan a nosa sociedade e sitúan á muller nunha particular relación coa tecnoloxía na que o emocional é fonte de perigo. 


No se lle escapa a ninguén que é unha vella  tradición da nosa  cultura asimilar as emocións ao "perigoso" e a muller á "carga emocional" que fai imposible a comprensión e a racionalidade. Quizás sexan estes estereotipos os que están na base da falla de mulleres dedicadas á tecnoloxía nas nosas  sociedades. 
Vai sendo hora de porlle remedio, descubrindo as mensaxes ocultas nos nosos produtos culturais. Comezemos cunha análise de dúas películas que amosan os perigos de integrar as tecnoloxías robóticas nas vidas familiares, ligadas por vínculos emocionais e nas que o papel de la mull é clave para a resolución da mensaxe.

Penso que o encargo para un #8M robótico está cumprido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario